Vinkande sølv Svendborg Sct. Nicolai

Vinkande sølv Svendborg Sct. Nicolai

Alterkalk

Med kildeangivelsen "Foto: Kaare Lund Rasmussen 2007" må du gerne bruge vedhæftede billede af alterkalken på nettet.