Kolds Højskole - tidstavle

| | |

Cristen KoldCristen Kold1849
27/8 P.K. Algreen og Grundtvigs venner opfordrer seminarist Christen Kold til drøftelse om fremme af folkelig oplysning.

 

 


1/11 Kold bliver huslærer hos præsten Vilhelm Birkedal i Ryslinge og holder her skole for drenge i overgangsalderen.

1850
12/5 Kold meddeler den grundtvigske kreds, at han vil grundlægge sin egen skole og at han trænger til støtte for at få indrettet en bygning han har købt.

1851
Jan. Kold holder skole med unge mænd hos Jens Jørgensen i Bøgballe
25/2 Kold søger statsstøtte til sin kommende skole
1/11 Kold åbner Ryslinge Folkeskole med 10 elever
December. Seminarist A. C. Poulsen Dal bliver lærer hos Kold

1852
26/3 Ved vinterens slutning erkender Kold, at de ældste elever er de bedste.

1853
Kold flytter skolen til Dalby ved Kerteminde.

1856
27/11 Pastor J.V. Bloch, Kold o.fl. danner Selskabet for den danske Almueskole
15/12 Pastor C.E. Lehn o.fl. danner som modtræk mod grundtvigianerne Landboforeningen for Hindsholm.

1857
16/1 Landboforeningen kræver at ministeriet skal nægte Kolds skole støtte.
3/7 42 af Kolds gamle elever protesterer mod landboforeningens aktion

1858
26/3 Provsterne J.L. Rohmann, C. Hald o. fl. holder overhøring i Kolds højere bondeskole og udbetaler statstilskud.

1859
Jan. Landboforeningen tager skridt til indretning af landboskole i Lumby ved Odense.
April Kold ønsker at flytte sin skole til Odense-egnen for at konkurrere med Lumby.
Aug. Højskolelærermøde hos Kold i Dalby med drøftelse af tilsynsforhold. J.L. Knudsen taler med Kold om at komme over til ham.

1861
Juni Kold køber grund på Hjallese mark ved Odense
11/9 Kold opfordrer skolens venner til at støtte ham nu da skolen skal flyttes og udvides.

1862
Forår Kold flytter til den nybyggede Dalum Højskole.
19/8 J.L. Knudsen flytter fra Rødding til Dalum.

1863
1/5 Kold indleder 3 måneders sommerskole for 18 unge piger.
1/10 Poulsen Dal forlader Dalum for at oprette højskole på Mors, Galtrup.

1864
3/3 J.L. Knudsen bliver sognepræst i Aggersborg

1865
August. Friskolelærermøde hos Kold - gentages de følgende år.

1870
21/2 Kold frasiger sig fremtidig statsstøtte, da han ikke behøver den.
6/4 Kolds død, 54 år gl.