Engene nord for Ollerup set fra Nordgade

Engene nord for Ollerup set fra Nordgade