Helletofte Skole, Bøstrup sogn

| | |
[Tage Heunecke og Jens Mollerup: Lærerstand på Langeland. 1989]

[Liste over 52 "friskoler" i Kolds regnskabsbog.
Helletofte (Langeland).
Fra Hanne Engberg: Historien om Christen Kold]

Helletofte skole.
1859 ansøgte beboerne i Helletofte-Emmerbølle-Lejbølle om en skole med selvstændig lærer i stedet for nybesættelse af 2. lærerembede i Bøstrup. Eneste motivering var skolevejens længde. Det fandt sogneforstanderskabet unødvendigt og for dyrt, og skoledirektionen var ligeså imod. Der blev da oprettet "en så kaldt Friskole", som i beg. af maj 1868 slog døren op for 12 drenge og 10 piger i 2 klasser. Der var eksamen første gang i oktober s.å., resultatet var meget tilfredsstillende, og selv om skolekomm. i de følgende år efterlyste lidt mere livlighed, voksede elevtalet til 42 i 1878.
Skolen blev kommunal i 1880, og en ny bygning blev opført. Lærer Schmidt fortsatte som lærer. Skolen blev nedlagt ved centraliseringen 1960.

Enelærer:

...Michelsen, nogle måneder fra maj 1868, derefter "befordret til Sjælland" Der må være tale om Johan Henrik Michelsen, f.11.3. 1846 i Rudk., som søn af skomagermester Johan Otto Ulrik M. og Laurentine f. Petersen. G.m. Marie Kristine Lund.
Skårup sem. 1866, huslærer i Magleby, vistnok på Broløkke, havde her et sangkor (K. Elnegård i LA. 26.7 43) "Befordret" til Hemmeshøj og senere til 1. læreremb. i Slustrup. Boede de sidste par år i Simmerbølle og døde 17.3. 1917. Begr. Simmerbølle. Han var foregangsmand som landbruger og udviklede bl.a. en runkelroestamme.

Peter Jensen 1869-1873. Seminarist fra Jylland (ej uduelig), "ret begavet, beskeden og studerende" (BV). "Arbejder flittigt, men kan ikke faa liv i Børnene" (SP)

....Thomsen, 1873-1876. Tiltrådt ca. 1.4 Seminarist og efter skolekomm. iagttagelser flittig og effektiv.

Peter Vilhelm Jensen Schmidt 1876-1880 [herefter kommunal skole]
F. 8.5. 1857 i Vormark, død 21.2. 1933, begr. Bøstrup. S. af lærer Peder Poulsen Schmidt og Birthe Marie, f. Poulsen. G. 10.9. 1880 m. Marie Kruhøffer fra "Bregnegård", f. 7.8. 1855, død 26.2. 1922 i Helletofte. Dtr. af gårdfæster Emil K. og Maren Kirstine, f. Andersen.
Skårup sem. 1876 og s. år ansat i Helletofte, hvor han fik hele sit virke. "Drev med Interesse Skolelodden. Holdt ofte skæmtefulde Taler" (Nekrol. LA) Pens. 30.9. 1922 med 2960 kr. årligt. Bosatte sig i Bøstrup. Dtr. g.m. 1. lærer Thomsen, Bøstrup, en anden m. mejeriforpagter N.G. Thomsen. Sønnen Hjalmar lærer i Hobro og denne bys historiker.