Koppevaccinationen

| | | |
Langeland godsarkiv. 27/36. Diverse dokumenter 1671-1825 (LAO)

Brev 20.12. 1811Brev 20.12. 1811 Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopperFrdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopperKopper var en af fortidens store farsoter. Det er usikkert, om de har været kendt i oldtiden, den første sikre beskrivelse stammer fra araberen Rhazes (850-923). Fra Danmark foreligger meddelelser om koppeepidemier fra sidste halvdel af 1500-årene, men det var dog navnlig i 1600- og 1700-årene, at vi havde de store koppeepidemier.

Koppedødsfaldene for hele Europa i 1700-årene anslås til 45 millioner. I midten af 1700-årene begynder imidlertid variolationen og derefter vaccinationen at vinde indpas, og herved bliver kopperne efterhånden udryddet de fleste steder.

Vaccinationen med kokopper har en forløber i inokulationen, også kaldet variolationen, der bestod i indpodning af materie fra virkelige koppepustler hos et koppesygt menneske. Den inokulerede fik herved et let anfald af kopper, der beskyttede ham mod de naturlige kopper med den store dødelighed.

Medalje 1760 i anledning af  kronprins Christians inokulering mod kopperMedalje 1760 i anledning af kronprins Christians inokulering mod kopperI København oprettedes en inokulationsanstalt 1755. Variolationen afløstes af vaccinationen med kokopper. Denne metode, der er ufarligere og lige så sikkert, blev indført 1796 af englænderen Edward Jenner. De første vaccinationer i Danmark udførtes 1801, og året efter oprettedes en vaccinationsanstalt på Kirurgisk Akademi. Ved forordning af 3/4 1810 indførtes offentlig og i praksis tvungen vaccination, som i den første tid ikke blot blev udført af læger og kirurger, men også af præster, lærere og andre lægmænd, der ifølge forordning kunne få autorisation som vaccinatører. De skulle lige som lægerne føre en autoriseret protokol, der udleveredes af overøvrigheden.

Vaccinationsprotokoller fra ældre tid findes på landsarkiverne.

Kilde: Håndbog for danske lokalhistorikere 1952-56.


 

Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopperFrdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (2)Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (2) Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (3)Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (3) Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (4)Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (4) Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (5)Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (5) 

Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (6)Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (6) Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (7)Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (7) Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (8)Frdn. af 1810 ang. vaccinationen mod kopper (8)