Privatskole i Rejstrup 1868

| |
[Kilde: Amtshistorien. Vinding herred, Avnslev og Bovense sogne.]

Blandt stifterne omtales gårdejer Lars Larsen, Rejstrup, som ofrede meget for denne skole - Den ophørte da der i 1881 oprettedes en kommunal skole i Rejstrup.

Lærer ved Rejstrup privatskole fra 1868-78, lærer Lars Rasmussen Krog, dernæst ansat ved Bovense kommunale skole, inden han i 1880 fik embede ved Brændeskov skole i Gudbjerg sogn.
Han var født i Tommerup og gift med en datter af gdr. og lægprædikant Anders Larsen Gamborg, som var modstander af grundtvigianismen. Et oldebarn fortæller dog, at flertallet af Anders Larsens 14 à 15 børn blev grundtvigianere.

Lars Rasmussen Krog var regnskabsfører på Brændeskov mejeri, der tilhørte den kendte moderate grundtvigianer Peder Rasmussen.

En datter af lærer Krog, Kirstine blev gift med lærer Joachim Grubbe, der i 1909 ansattes ved Raarud skole i Kirkeby sogn.