Fakta om Stenstrup Forsamlingshus

| | | |

Før 1916 lå mejeri og forsamlingshus side om side i StenstrupFør 1916 lå mejeri og forsamlingshus side om side i StenstrupStenstrup Forsamlingshus var oprindelig i logebygningen på Stationsvej ved sogneskellet mod Lunde ved det gamle mejeri. Initiativtager var den fælles skytteforening for Lunde og Stenstrup, der med bistand fra Svendborg Amtsskytteforening og en kreds af aktionærer i 1884 rejste Stenstrup-Lunde Øvelses- og Forsamlingshus. Efter kommuneadskillelsen i 1908, byggede Lunde eget forsamlingshus. Efterhånden har det gamle forsamlingshus ikke kunnet leve op til en ny tids fordringer, det besluttedes derfor at flytte forsamlingshuset til en mere central placering i Stenstrup by.

 

 

Bygmester Daniel Rasmussens forsamlingshus i Stenstrup opført 1916Bygmester Daniel Rasmussens forsamlingshus i Stenstrup opført 1916Det nuværende forsamlingshus er således fra 1916. Det blev bygget på en plads, der oprindelig var grusgrav. Den drivende kraft for at få bygget et nyt forsamlingshus var dyrlæge Laub-Nielsen, der med glødende ildhu gik ind for enhver sag, der havde hans interesse. [Forsamlingshuset er tegnet af arkitekt Daniel Rasmussen, Ollerup, hvis tegning fra 1915 findes på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv]. Den gamle dyrlægebolig opført af Laub Nielsen var i øvrigt også tegnet af Daniel Rasmussen!.