Landsbyskomageren

| | | | |
Fynske og Smålandske Tegnelser 1687-1699 (RA)
Skomager på sit værkstedSkomager på sit værksted Se også Skomagerregnskab fra Kværndrup 1663

Henning Ulrick Lÿtzov stiftsambtmand oc Jürgen Reikov amtmand at giöre anstalt, at ickun Een Skomager som sÿer bönder skoe udj hver Sogn paa dend störste LodsEÿers gods sig opholde.

.... eftersom Skomager Laugene udj Kiöbstæderne i Vore lande Laalland og Falster for Os allerunderdanigst haver ladet andrage, og sig beklage, over dend store indpas, som dennem udj deris handverck og næring skal tilföÿes af de mange Skomagere, som paa landet /: Hvor de for Kiöbsteds Contributioner af Consumption og indqvartering skal være fri :/ findis, oc baade Skoe oc andet handvercket vedkommende skal falholde [have til salg] saa og af andre fremmede Skomagere, som de almindelige Markeder der udj landene söger, deris arbeid at Selge, oc siden landene omkring löber, det öfrige, som de fra Markederne  haver beholden, at falholde;

da er Voris allernaadigste Villie oc befaling, at du strax saadan anstalt udj det dig allernaadigst anbetroede Amt giör, at sig ickun een Skomager, som sÿer bönder skoe, udj hver Sogn paa dend störste LodsEÿeres gods opholder. Dermed etc:

Hafn: dend 9 Jülÿ 1692