Reg108A-4-26-13

Reg108A-4-26-13

Kalentegildet ved Sankt Nicolai kirke i Svendborg

Jordebog for sidealtre i Sankt Nicolai kirke i Svendborg 1537

Kalente Alter ibidem
Item en gord paa tossing giffuer ix (9) ørte byg oc en ørtug haffre
Item en andhen gordt ibidem skyldher iii (3) ørte byg ii (2) ges ii (2) høns
Item aff et støcke iord ibidem iiii (4) (skilling)
Item aff et stucke iord ibidem iiii (4) (skilling)
Item aff et stucke iord paa Quernd?(rup) marc skyldher iiii (4) (skilling)

Stednavneudvalget anfører at Kaldetsmose muligvis har forbindelse med Kalentegildet i Svendborg.