"Jordegods der tiender" til den fynske biskop 1558

| | | |
Register o.a. Lande 1558 (RA)
Fyns Stifts 2 første lutherske biskopper i disputFyns Stifts 2 første lutherske biskopper i disput"Superintendent offuer alt Fyns Stigt then som nu ere eller her epther kommendis vorder fick paa sitt
Embidtz wegenne vnderholdings Breff Som her epther fölger". For en sydfynbo er det interessant, at møde "Dyre"- navnet så langt tilbage. Anders Dyre i Ulbølle med et landgilde på x  (10)skæppe havre.

 

 

Tiende til Fyns biskop 1558Tiende til Fyns biskop 1558 Tiende til Fyns biskop 1558 (2)Tiende til Fyns biskop 1558 (2) Tiende til Fyns biskop 1558 (3)Tiende til Fyns biskop 1558 (3) Tiende til Fyns biskop 1558 (4)Tiende til Fyns biskop 1558 (4)

Tiende til Fyns biskop 1558 (5)Tiende til Fyns biskop 1558 (5) Tiende til Fyns biskop 1558 (6)Tiende til Fyns biskop 1558 (6) Tiende til Fyns biskop 1558 (7)Tiende til Fyns biskop 1558 (7) Tiende til Fyns biskop 1558 (8)Tiende til Fyns biskop 1558 (8)