Langhøj Møllegård - et idealistisk restaureringsprojekt

| | | |

La Cour's Danske Gårde, 1. saml., s. 57f.

Orkanen i 1999 væltede den gamle "holstenske lade"Stuehuset fra gårdenStuehuset fra gårdenLanghøjs Møllegård ved Sognevej - (tv) det gl. bageriLanghøjs Møllegård ved Sognevej - (tv) det gl. bageri 

 

 


"Langhøjs Møllegård (matr. nr. 12a m.fl af Stenstrup og Lunde) ligger c. 1000 alen nord for Stenstrup station. Langhøj Møllegård i Stenstrup sognLanghøj Møllegård i Stenstrup sognStuehusdør til Langhøjs Møllegård i Stenstrup sognStuehusdør til Langhøjs Møllegård i Stenstrup sognNordligst ligger hovedbygningen, opf. af bindingsværk med rødt tegltag.

Detalje i østlængenDetalje i østlængenStalddørStalddørKostalden i sydlængenKostalden i sydlængenØstlængen fra haven - opr. stuehus dat. til 1740'erneØstlængen fra haven - opr. stuehus dat. til 1740'erneGavlene af stuehus og ladebygning fra havenGavlene af stuehus og ladebygning fra havenØstlængen indefra - Langhøj MøllegårdØstlængen indefra - Langhøj MøllegårdØstlængen -spor af bageovn og skorstenØstlængen -spor af bageovn og skorstenAvlsbygningerne består af 3 længer, som sammen med hovedbygningen omgiver den firkantede gårdsplads; de er byggede af bindingsværk og tækkede med strå. Omtrent 50 alen nord for gården ligger en hollandsk vindmølle, og her findes desuden en teglhængt, grundmuret bygning, hvori der er indrettet bageri."

Ejere af Langhøjs Mølle, Stenstrup sogn
Af Alfred Abrahamsen

Mindestøtten på Stenstrup kirkegård over ejer af Langhøjs mølle: Micael Mayntz og hustru, Anna Mayntz, f. Langkilde.

Mindestøtten er nu forsvundet.

På bagsiden stod:

En sørgende enke og syv børn, begræder her en saa tidlig bortkaldet fader og ægtemand.
                                           Micael Mayntz
Ejer af Langhøjs mølle. Født i Hejls 1776. Død paa Langhøjs mølle 1832.

                                   Og du var som mand og fader
                                    hvor dit blik er kærlighed
                                    - og som om du efterlader
                                    vidne om din trofasthed.
                                    Her du skulle ikke dvæle,
                                    løst for dig er hvert et baand
                                    - elsket er dit eftermæle
                                    og blandt dine er din aand
 

På forsiden at stenen stod:

                                       Anna Mayntz Langkilde
Født paa Langkildegaard d. 26. august 1780. Død paa Langhøjs mølle d. 26. juli 1854.

                                    Enfoldig i hjerte, oprigtig i sind
                                    fuldendte kun ? i tiden;
                                    da kaldtes af Herren den trætte ind
                                    til hvile hos ham efter striden

På den ved siden af - også nu forsvundne mindesten stod på bagsiden

Herunder hviler støvet af

                                   Peder Hansen
            Født i Egebjerg 1822 - Død paa Langhøjs mølle 1863

                                    Sagtmodig og mild herneden
                                    han søgte og skænktes Guds-freden
                                    - den kærlige fader og ven
                                    vi mindes til mødet igen

På forsiden af stenen stod

                         Martine Caroline Hansen f. Mayntz
Født paa Langhøjs mølle 24 Sept 1818. Død i Svendborg d. 16 oktober 1897.

Begge disse gravsten, der stod bag Stenstrup kirke - omtrent ud for Kroghenlunds gravsted, er forsvundet for flere år siden og blev - efter graverens beretning - gravet ned på selve gravstedet.