Kong Olufs håndfæstning, beseglet ved Danehoffet i Nyborg 1377

| | | |
Udvalg af hidtil utrykte Danske Diplomer og Breve .. af C. Molbech og A.M. Petersen. 1842
Nyborg SlotNyborg Slot Dronning Margrethe IDronning Margrethe I Norske kongelige sigillerNorske kongelige sigillerKong Oluf II's ligsten i Sorø kirkeKong Oluf II's ligsten i Sorø kirkeKong Olufs Forpligtelse, bekræftet af Dronning Margrethe, af rådet og adelen (ved Danehoffet i Nyborg 1. juli 1377), at holde rigets indbyggere ved lov, ret og frihed. 

Kong Olufs seglKong Olufs seglKong Olufs håndfæstning 1377Kong Olufs håndfæstning 1377 Kong Olufs håndfæstning 1377 (2)Kong Olufs håndfæstning 1377 (2)Allæ mæn thetta breff etc. Oloff met guts nathæ Danmarcks Wendis oc Godis koning, oc vi Margarethæ met then samæ nathæ Suerigis oc Norghæs Drotning, Niels med guts meskund Ærchæbescop i Lund oc Suerikes Förstæ, Jens aff Ripæ, Brother Jepp aff Wiborgh, Oloff aff Arus, Niels aff Roskildæ, Suen aff Borlum, oc Waldemar aff Othens, met then sammæ nathæ Kirkens bescoppæ, Henning Podbusk Köghæmæstære, Æuært Möltikæ Marsk, Tuæ Galæn aff Skanæ, Per Munk, Bo Högh, Niels Thorstsensson, Niels Eiæsson, Christiern Wændelbo, Lassæ Offæsson, Niels Eriksson, Jens Andersson, Christiern Kas, Per Albrechtsson, Lauæ Jensson, Niels Lukkæ, Erland Kal, Per Grubbæ, Olöff Biörnsson, Jepp Olafsson, Oloff Jensson, Oloff Persson, Tuæ Knutson, Oloff Lungæ, Henrik Jensson, Bo Diuræ, Sten Bassæ, Bæint Biugh, Holger Geritsson, Thorbern Perssön, Lothuik Andersson, Niels Tuæsson, Jens Axelssön, Jens Stawerskow, Niels Sturæ, Jens Pæthersson aff Belringæ, riddere.

Albrekt Andersson, Jens Rut, Iwær Lukkæ, Niels Iwærsson, Lothwik Iværsson, Jens Æskelsson, Jens Glop, Per Glop, Anders Glop, Themmæ Limbæk, Christiærn Kas, Esgæ Frost, Knut Eriksson, Lauæ Dus, Gotskalk Niælsson, Jens Friis, Niels Eriksson aff Awentsbergh, Themmæ Nielsson, Per Huas, Thruels Thun (Tim?), NielsSlæt, Niels Matsson, Kort Möltikæ, Erik Nielsson, Æskill Falk af Wallöff, Bo Falk, Hennikæ Möltikæ, Æuært Möltikæ, vngæ Kort Möltikæ, Per Bassæ, Erik Pilæman, Per Offæsson, Jens Offæsson, Anders Fintsson, Thorkel Niælsson, Jep Axælsson, Henrik Josepsson, Josep Josepsson, Niels Hak, Anders Dauitsson, Niels Andersson, Henrik Andersson, Henning Andersson, Nes Gaggæ, Anders Jensson, Böysæ Paro, Tygæ Puder, Erik Get, Axæl Kælsson, Per Niælsson af Skioldænæs, Tuæ Niælsson, Niæls Mattæsson, Jens Jænsson, Josep Falster, Jens Thömmæ, Axæl Magnusson, Richman van Lankæn, Oghæ Star, Per Axælsson som kalles rebbingh, a wapn, ewinnæligæ helsæn met wor herræ.

DanehofsalenDanehofsalenFfor thi at thæt ær giort aff allæ oc huær særdelæs wælbyrdiche mænts, prelaters, Ridderes, Riddermæntsmæn, oc allæ Danmarks rikes inbygdemæn, som nu æræ samæn komnæ i Danæ hoff, som holdet war i Nyborgh, wor almennæligæ iæt oc endræchtæligæ skicket, met alles there eth, at allæ oc huær Danmarks rikes inbygdemæn, i huat som helst rikens land the æræ boændæ, schulæ nytæ stadich freth, oc skulæ glædhæs aff ræt logh oc there frihet, oc vsmittæligh stadichet.

Wi giuæ samtyckæ tell aff all hw helsammælig gernyng, oc jettæ stathælikæ i thennæ scrifft pa wor gothæ tro oc æræ at holdæ stadhelikæ oc gemæ vsmittælikæ ewinnelikæ all ræt, logh, frihet, loghligh oc höuæsklik vanæ, som ær at giuæ allæ tell thennæ dagh klærkæ, aller leghmæn, ho the hælst ære, aff her Woldemar loghförer, huæs siæl guth hauæ, fordom Danmarks Konyngh, oc aff andræ Danmarks Konyngæ.

Ther ewær bindæ wi os tell, om thet hender nokræ klærkæ aller leghmæn at nöther thruckæs aller thwingæs vrætuisligæ mot lands logh aff nokræ ehwo the hælst ære. Oc worthe wi tell saghtæ aff Kögæmæstæræn, æller aff Marskæn, æller foghætæn, tha skulæ wi ther tel samen kommæ, vthen bithælsæ aller nokær motsiælssæ, oc sættæ os vt fulkommælikæ ther tell met liff oc gots, at bortköræ og bæthræ svo dan thwangh oc vræt, æffther theres rath, som ære rikens swarnæ rathgiuære, som bo i thæt land, om the worthæ tell saghtæ.

Tell allæ thessæ forscreffnæ oc vsmittælighæ forwarelssæ, wi allæ forscreffnæ hauæ hengd wore instelæ fore thettæ næruærendæ breff. Giuæt oc giort then dagh som forscreffuæt star, Aar æffter guts byrth M.ccc.lxx. pa thet siwændæ, ottænde daghen æffter sancti Johannis baptistæ dagh.
per manus Jacobi Olaui.