Skovsgaard Gods på Langeland skifteprotokol II 1763-1820

| | |
Skovsgaard Gods på Langeland skifteprotokol II 1763-1820 Kronologisk afskrift af Anders B. Christophersen
Opsætning af skifteuddrag

De enkelte skifteuddrag har jeg sat op på følgende måde

a. Først angives protokolnummeret og derefter sidehenvisningerne (fx II-237, 260)
b. Derefter angives den dato, som skiftet optræder med ved den 1. indførsel i skifteprotokollen. Hvis der senere i skiftet optræder en tidligere dato for skifteforretningen - det kan fx være ved en boregistrering - er denne også indført.
c. Den afdødes stilling, navn, bopæl (landsby) og evt. angivet dødsdato. Navne er let normaliserede. Stednavne er angivet med nutidig stavemåde med mindre, jeg ikke har kunnet stedbestemme det.
d. Evt. hos hvem den afdøde boede, hvis personen ikke havde egen gård eller hus
e. Evt. efterlevende ægtefælle og dennes stilling.
f. Arvingers stilling, navn, bopæl, evt. alder og deres familiemæssige relation til afdøde og tidligere ægtefæller nævnes.
g. Værgers stilling, navn, bopæl og familiemæssige relation er angivet, hvis ikke deres navne er nævnt under de øvrige arvinger. En enke fik altid udnævnt en lavværge.
h. Hvis der nævnes personer, hvis familiemæssige relation til afdøde eller ægtefællen nævnes angives de - tilsvarende angives i skiftet nævnte henvisninger til tidligere skifter. Hvis der er særlige kommentarer i skiftet er nogle af disse medtaget.
i. Kommentarer i [ ] er mine egne.

II-1b 21.4.1763
Anders Knudsen i Havbølle
Enke Inger Hansdatter
Fælles børn
Hans Andersen 25 år hjemme
Johan Andersen 21½ år
Maren Andersdatter 26 år g. m. Rasmus Hansen
Lavværge enkens bror Jørgen Hansen fra Kædeby
På JA og MA´s vegne deres halvbroder Christen Christensen i Hennetved da RH er syg og sengeliggende.

II-7 5.5.1763
Hans Jacobsen og hustru Anne Christendatter i Havbølle
”som ved en Ulykke hendelse er Kuld.Sejlet og Druknet imellem Strynø og Langeland”
Fælles børn
Christen Hansen 8 år
Maren Hansdatter 3½ år
Værge deres morbroder Hans Christensen i Havbølle

II-12b 14.6.1764
Maren Jørgensdatter i Hennetved
Enkemand Peder Olsen
Fælles børn
Maren Pedersdatter 7 år
Jørgen Pedersen 3 år
Ole Pedersen ½ år
[Se II-38 11.3.1771]

II-14b 14.6.1764
Karen Thomasdatter i Hennetved
Enkemand Søren Rasmussen
Fælles børn
Karen Sørensdatter 6 år
Anne Marie Sørensdatter 3 år
Thomas Sørensen 1 år
Skiftebrev af 6.6.1757 efter SR´s 1. kone Karen Andersdatter
[Se II-19 10.9.1765]

II-17 14.7.1764
Christen Madsen i Hennetved
Enke Karen Hansdatter
Fælles børn
Ditlev Christensen 28 år
Mads Christensen 25 år
Hans Christensen 15 år
Sille Christensdatter 26 år
Johanne Margarethe Christensdatter 19½ år
Lavværge Niels Jeppesen af Hennetved

II-19 10.9.1765
Husmand Søren Rasmussen i Hennetved
Enke Maren Christensdatter
Børn
Af 1. ægteskab
Rasmus Sørensen 20 år
Anders Sørensen 3 år [han må være ældre da det fremgår han er af 1. ægteskab]
Maren Sørensdatter 18 år
Mette Sørensdatter 13 år
Af 2. ægteskab
Thomas Sørensen 2 år
Karen Sørensdatter 7 år
Anne Maria Sørensdatter 4 år
Af 3. ægteskab
Karen Sørensdatter 19 uger
Lavværge Mikkel Nielsen af Hennetved
Anordnet værge for børnene Peder Salomonsen af Kædeby
Skiftebrev efter 1. hustru Karen Andersdatter 6.6.1757
Skiftebrev efter 2. hustru Karen Thomasdatter 14.6.1764
[Se II-14b 14.6.1764]

II-26 13.11.1765
Johanne Nielsdatter i Hennetved
Enkemand Hans Nielsen
Fælles børn
Jens Hansen 3 år
Niels Hansen ½ år
Børnenes morbror Hans Mikkel Nielsen af Hennetved
[Se II-115 26.4.1805]

II-27b 20.1.1768
Hans Caspar Johansen i Hennetved
Enke Dorthea Hansdatter
Fælles børn
Hans Casparsen ca. 30 år rejste til Lolland for 7 år siden, men siges nu at være i København
Johan Arnt Casparsen 27 år
Henrik Casparsen 19 år
Anne Casparsdatter 25 år
Elisabeth Casparsdatter 16 år
Lavværge Niels Jeppesen

II-31 22.11.1768
Gårdmand Anders Hansen i Hennetved
Enke Anna Katarina Andersdatter
Fælles børn
Maria Kirstina Andersdatter 8½ år
Hans Andersen 1½ år
Værge farfaderen Hans Jensen Bai [Hans Jensen Bay] af Rifbjerg senere farbrødrene Peder Hansen i Rifbjerg og Jens Hansen Illebølle
Lavværge Niels Jeppesen senere hendes forlovede Peder Hansen som har gården i fæste
[Se II-39 4.3.1773]

II-35b 13.11.1770
Hans Madsen i Hagenby
Enke Marie Christine Hansdatter
Børn af ægteskab med Johanne Hansdatter
Hans Hansen i Skrøbelev
Mads Hansen i Magleby
Børn af ægteskab med enken
Christian Hansen 6 år
Johannes Hansen 3år
Lavværge Mads Madsen i Vindeby
[Se II-103b 27.4.1799]

II-38 11.3.1771
Margaretha Christensdatter i Hennetved
Enkemand Peder Olsen
Fælles børn
Maren Pedersdatter 5 år
Anne Pedersdatter 7 uger
Tilsynsværger morfaderen Christen Hansen og morbroder Jens Christensen i Vindeby
[Se II-12b 14.6.1764]

II-39 4.3.1773
Anne Catrine Andersdatter [Anna Katarina Andersdatter] i Hennetved
Enkemand Peder Hansen
Børn af ægteskab med Anders Hansen
Hans Andersen 6 år
Marie Kirstine Andersdatter 13 år
Barn af ægteskab med enkemanden
Maria Pedersdatter 3 år
Tilsynsværge for HA og MKA farbrødrene Jens Hansen i Herslev og Peder Hansen fra Rifbjerg og morbroderen Peder Andersen i Fuglsbølle.
Tilsynsværge for MP morbroderen Peder Andersen i Fuglsbølle
[Se II-31 22.11.1768]

II-42 15.6.1774
Maren Andersdatter i Hennetved
Enkemand gårdmand Rasmus Stephensen
Fælles barn
Karen Rasmusdatter 2 år
Værge ved skiftet morfaderen Anders Hansen i Helsned
[Se II-66b 15.10.1782 og II-71 6.12.1784]

II-45 27.1.1776
Anna Christensdatter i Hennetved
Enkemand husmand Christen Christensen
Fælles barn
Anna Magrethe Christensdatter 11 år
Tilsynsværge Christen Pedersen gårdmand i Hennetved ”siden hendes nærmeste Paarørende fra Bagencop icke har vildet møde ved denne forretning”
Enkemandens broder Johan Andersen nævnes

II-47 9.12..1776
Hans Christensen Møller i Skovsgaards Mølle
Enke Inger Pedersdatter
Fælles børn
Peder Hansen 32 år ”fattes Forstandens fuldkomne Brug”
Anne Kirstine Hansdatter død, var g. m. Hans Christensen Bay, skytte ved Nedergaard , børn:

 1. Hans 8 år
 2. Karen 18 år
 3. Kirstine 13 år
 4. Anne Kirstine 11 år
 5. Katharine 7 år

På PH´s vegne var tilstede afdødes brodersøn Jacob Jensen Møller i Tryggelev Mølle

II-51 6.1.1777
Gårdmand Anders Hansen i Helsned
Enke Lucia Clausdatter
Fælles børn
Hans Andersen 33 år får gården i fæste
Anders Andersen 24 år
Birte Andersdatter g. m. Rasmus Hansen af Helsned af grevskabets gods som for tiden er i Lolland
Maren Andersdatter død, g. m. Rasmus Stephansen af Hennetved, deres datter

 1. Karen Rasmusdatter 5 år

Lavværge for enken Peder Clausen i Brandsby.
På RH´s vegne hans bror gårdmand Mads Hansen her ibidem (Helsned)

II-55b 1.2.1779
Maren Hansdatter i Havbølle
Enkemand Peder Hansen Land
Fælles børn
Hans Pedersen 27 år
Christian Pedersen 17 år
Anna Pedersdatter 13 år
Tilsynsværge på CP og AP´s vegne deres morbroder Hans Hansen gårdmand på Skovsgaard gods i Hennetved.

II-57 11.9.1780
Gårdmand Hans Andersen i Havbølle døde 11.9.1780
Birthe Maria Thomasdatter
Fælles børn
Anders Hansen 11 år
Knud Hansen 9 år
Thomas Hansen 6 år
Hans Hansen 3½ år
Peder Hansen 1½ år
Sophie Hansdatter 15 år
Karen Hansdatter 13 år
Værger børnenes farbror Johan Andersen og halvfarbror Christen Christensen begge af Hennetved
Lavværge Jens Nielsen
Enken troloves med den nye fæster ungkarl Søren Laursen

II-61 12.3.1781
Maren Christensdatter i Hennetved død 10.3.1781
Enkemand husmand Rasmus Jensen
Fælles barn
Søren Rasmussen 14 år
Hendes barn uden for ægteskab før ægteskabet med RJ.
Hans Frederik 22 år Det vides ikke hvor HFR er, men han er opdraget hos Capitain Stensen på Torpegaard i Fyn, hvor han har lært smedehåndværk, men er blevet hvervet til rytter.
Tilsynsværge Christen Pedersen af Hennetved senere deres morbroder Niels Christensen i Vindeby
[Se II-96b 26.4.1793 ]

II-62b 5.6.1782
Anders Sørensen Landsoldat tjente på Skovsgaard
Arvinger
Fuldbroder Rasmus Sørensen i Hagenby
Fuldsøster Maren Sørensdatter tjener på Lykkesholm
Fuldsøster Mette Sørensdatter tjener Mads Olsen i Humble
Halvbror Thomas Sørensen 19 år tjener i Longelse
Halvsøster Karen Sørensdatter tjener på Lykkesholm
Halvsøster Anne Sørensdatter tjener Mads Olsen i Lundsgaarde
Tilsynsværge Christen Pedersen af Hennetved
Skiftebrev af 6.6.1757 efter AS moder Karen Andersdatter

II-64 14.10.1782
Giertrud Mikkelsdatter i Hennetved
Enkemand gårdmand Hans Hansen
Fælles børn
Hans Hansen 15 år
Mikkel Hansen 12 år
Laurs Hansen 8 år
Anne Hansdatter 6 år
Tilsynsværge deres morbror gårdmand Niels Mikkelsen i Herslev

II-66b 15.10.1782
Anne Jørgensdatter i Hennetved
Enkemand gårdmand Rasmus Stephansen
Fælles børn
Stephan Rasmussen 3 år
Anne Rasmusdatter 4½ år
Kirsten Rasmusdatter 4 uger
Tilsynsværge deres morbror ungkarl Christen Jørgensen tjenende Mads Madsen i Vindeby
Enkemanden har børn af tidligere ægteskab
Kirsten Rasmusdatter dør første fredag aften efter 15.10.1782
[Se II-71 6.12.1784]

II-67 4.11.1783
Husmand Peder Land i Havbølle begraves 5.11.1783
Enke Dorthe Hansdatter
Hans børn af tidligere ægteskab med Maren Hansdatter
Hans Pedersen Land i Havbølle
Christian Pedersen (nævnes også som Christen Pedersen) Soldat for Skovsgaard Gods
Anne Pedersdatter 18 år
Tilsynsværge for AP, Hans Christiansen af Havbølle senere hendes morbror Hans Hansen af Hennetved
Lavværge Niels Hansen senere Oluf Selden
[Se II-55b 1.2.1779]

II-69b 19.11.1783
Godtfred Hansen i Helsned
Enke Kirsten Christensdatter
Arvinger
Broder Rasmus Hansen i Helsned
Broder Knud Hansen af Skovsgaard gods i Hennetved
Broder Anders Hansen i Helsned død hans børn

 1. Hans Andersen i Helsned
 2. Anders Andersen i Hennetved
 3. Birthe Andersdatter g. m. Rasmus Hansen i Nordenbro
 4. En datter, død, g. m. Rasmus Steffensen i Hennetved deres barn:

da. Karen Rasmusdatter 13 år
Søster Ellen Hansdatter, død, g. m. Hans Jeppesen i Hesselbjerg deres børn

 1. Christen Hansen
 2. Anne Hansdatter g. m. Rasmus Christensen i Helsned

Tilsynsværge for KR Hans Mortensen af Helsned
Lavværge Christen Hansen

II-71 6.12.1784
Gårdmand Rasmus Steffensen [Rasmus Stephansen] i Hennetved død 3 dage forud.
Enke Karen Madsdatter
Barn af 2. ægteskab med Maren Andersdatter skiftebrev af 1774
Karen Rasmusdatter 13 år
Børn af 3. ægteskab med Anne Jørgensdatter
Anne Rasmusdatter 7 år
Stephan Rasmussen 5 år
Lavværge Christen Nielsen af Hennetved
Værge for KR hendes morbror gårdmand Anders Andersen af Hennetved
Værge for AR og SR deres halvmorbror Peder Christensen af Hennetved, senere deres helmorbror Christen Jørgensen af Havbølle.
Enken trolovet til ungkarl Peder Nicolaisen
[Se II-42 15.6.1774 og II-66b 15.10.1782]

II-75b 27.11.1785
Husmand Rasmus Jørgensen i Hennetved døde 27.11.1785
Enke Johanne Rasmusdatter
Arvinger
Broder Peder Jørgensen i Pudseløkke død hans børn

 1. Jørgen Pedersen 21 år tjener i Snaremose
 2. Karen Pedersdatter g. m. Niels Foged i Snaremose på Fårevejle Gods
 3. Anne Marie Pedersdatter død var g. m. Hans Nielsen i Lolland. Hans Nielsen har haft ejendomsgård i Vestre Karleby, siden haft gård i forpagtning og tilsidst en mølle. Nu selvejer i Roløkke på Lolland. Deres børn

aa. Peder Hansen 16 år
ab. Laurs Hansen 12 år
ac. Karen Margrethe 14 år
Broder Mads Jørgensen i Havbølle på Hjortholm Gods død. Hans børn

 1. Jørgen Madsen i Kædeby død hans børn

aa. Anne Margrethe Jørgensdatter 12 år er hos hendes farmoder Johanne Pedersdatter i Havbølle
ab. Mads Jørgensen 2 år er hos hans stiffader Jørgen Jørgensen i Kædeby

 1. Maren Madsdatter g. m. Hans Jørgensen i Havbølle
 2. Karen Madsdatter g. m. Hans Christiansen i Havbølle

Broder Niels Jørgensen i Humble død. Hans børn

 1. Maren Nielsdatter g. m. Hans Olsen i Søndenbro
 2. Ingeborg Nielsdatter g. m. Hans Madsen i Longelse på Søvertorp gods
 3. Mette Nielsdatter 31 år ugift tjener her på stedet

Søster Bodil Jørgensdatter død, hendes søn

 1. Godfred Pedersen i Kædeby død hans datter

ab. Bodel Godtfredsdatter 8 år er hos Laurs Suur i Tryggelev, siden hoshendes stedfar Christen Clausen i Tryggelev.
Lavværge Christen Pedersen af Hennetved
Tilsynsværge for alle fraværende Hans Bødker af Hennetved

II-79 28.3.1787
Gårdmand Knud Hansen i Hennetved
Enke Inger Rasmusdatter
Broder Anders Hansen i Helsned død, hans børn

 1. Hans Andersen i Helsned på Skovsgaard gods
 2. Anders Andersen gårdmand i Hennetved
 3. Maren Andersdatter g. m. Rasmus Stephansen i Hennetved død, deres barn

ca. Karen Rasmusdatter 15 år hos sin morbror Anders Andersen

 1. Birte Andersdatter g. m. Rasmus Hansen i Helsned død, deres børn

da. Anne Rasmusdatter hos faderen
db. Maren Rasmusdatter hos faderen
Broder Rasmus Hansen i Helsned død hans børn

 1. Hans Rasmussen i Helsned
 2. Johan Rasmussen i Klausebølle på Grevskabet
 3. Anne Maria Rasmusdatter g. m. Christen Nicolai i Hennetved
 4. Karen Rasmusdatter g. m. Jørgen Andersen i Nordskovshuse
 5. Ellen Rasmusdatter g. m. Jens Pedersen i Kædeby

Søster Ellen Hansdatter g. m. Hans Jeppesen i Hesselbjerg død deres børn

 1. Christen Hansen i Hesselbjerg
 2. Anne Hansdatter g. m. Rasmus Christensen i Helsned

Lavværge Christen Nielsen i Hennetved
Peder Nicolaisen af Hennnetved på alle fraværendes vegne
Ved skiftesamling 26.4.1787 er enken forlovet med ungkarl Hans Pedersen i Lindelse, der allerede har fået fæstebrev på gården

II-81b 21.5.1787
Johanne Petersdatter i Helsned
Enkemand husmand Hans Rasmussen
Fælles børn
Rasmus Hansen 11 år
Peder Hansen 7 år
Hans Hansen 3½ år
Anders Hansen 13 uger
Børnenes Tilsynsværge gårdmand Laurs Hansen af Helsned
Der nævnes afdødes bror Peter Petersen i Longelse. Hans Petersen ved Slottet ligeledes [må tolkes som afdødes bror]

II-82b 26.7.1787
Fhv. gårdmand Hans Nielsen i Hennetved by var tilhuse i et værelse
Enke Christence Nielsdatter
Fælles børn
Christen Hansen 12 år
Peder Hansen 6 år
Karen Hansdatter 20 år
Anne Maria Hansdatter 9 år
Lavværge Peder Hansen af Hennetved
Alt bohave de har er tillåns af herskabet efter de i 1781 kom fra gården til værelset.
Dog er der en fyrekiste som herskabet har givet en nu afdød syg søn.
Tilsynsværge børnenes farbror Niels Nielsen af Lindelse

II-84 11.5.1787
Laurs Christiansen Smed døde i Hennetved Skolehus hører under Grevskabet Langeland.
Grevskabet kvitterer for modtagelsen af registreringsforretningen og overtager skiftet.

II-84 24.4.1787
Laurs Hansen Møller i Skovgaards Møllehus død 23.4.1787
Enke Anne Margrethe Chatharina Pedersdatter
Fælles børn
Peder Laursen 7 år
Mads Laursen 3 år
Kirsten Laursdatter 11 år
Maren Laursdatter 9 år
Laurs Laursen bliver født 26.12.1787
Lavværge Jørgen Christensen af Hennetved
Værge gårdmand Peder Hansen af Hennetved der er g. m. et søskende barn til afdøde
Afdødes brodersøn ungkarl Mads Nielsen ladefoged på Tranekær Slot.
Jørgen Christensen i Hennetved har haft enkens moder til ægte og skyldte arv.
[Se II-118b 27.6.1810]

II-86b 14.5.1788
Pige Karen Rasmusdatter i Hennetved 16 år gammel
boende hos gårdmand Anders Andersen
Hun var datter af afdøde Rasmus Steffensen [Rasmus Stephansen].
Hendes arvinger
Halvbroder Stephan Rasmussen 9 år hos Peder Nicolaisen i Hennetved
Halvsøster Anne Rasmusdatter 12 år for nærværende hos Hans Jacobsen i Haubølle
Værge Arvingernes morbroder gårdmand Peder Christensen i Hennetved.
KR havde arv efter gårdmand Anders Hansen i Helsned jvnf. skiftebrev af 6.1.1777. Arven står hos Hans Andersen i Helsned.
KR havde arv efter hendes mor Maren Andersdatter jvnf skiftebrev af 15.6.1774. Arven står hos hendes værge Anders Andersen i Hennetved

II-88 4.9.1789
Husmand Anders Nicolaisen i Hennetved død i nat
Enke Karen Andreasdatter
Fælles børn
Dorthe Andersdatter 21 år
Anders Andersen 18 år
Andreas Andersen 15 år
Lavværge Peder Christensen
Værge Christen Pedersen senere børnenes farbroder gårdmand Peder Nicolaisen i Hennetved

II-90 12.2.1790
Karen Madsdatter i Hennetved
Enkemand gårdmand Niels Jeppesen
Børn af forrige ægteskab med Hans Christensen
Christen Hansen 34 år tjener i gården
Marie Dorthe Hansdatter g. m. mensal præstebonde Mikkel Nielsen i Hennetved
Barn med enkemanden
Anne Cathrine Nielsdatter 22 år tjener i gården
Konstitueret værge for ACN gårdmand Christen Pedersen af Hennetved da ingen i slægten fandte som kunde værge.

II-90b 10.3.1792
Gårdmand Jørgen Christensen i Hennetved død 10.3.1792 om morgenen
Hans arvinger
a. Broder Hans Christensens børn
aa. Christen Hansen 36
ab. Marie Dorthea Hansdatter g. m. Mikkel Nielsen Smed i Hennetved
b. Søster Senne Christensdatter død var g. m. Hans Eriksen Egmose som var tilstede deres børn
ba. Erik Hansen 28 år i Vindeby på Skovbo gods
bb. Christen Hansen 27 år hos faderen
bc. Hans Peter Hansen 24 år i Vindeby
bd. Laurs Hansen 23 år i Vindeby
be. Kirsten Hansdatter g. m. Hans Hansen i Gl. Skrøbelev på Fårevejle Gods
Hans kones 3 børn
Anne Margrete Pedersdatter g. m. Hans Christensen af Skovgaards Mølle
Peder Brouman i Frederiksborg Sjælland som kvitterer for arven efter sin mor 30.12.1785.
Ellen Pedersdatter g. m. Rasmus Pedersen kvitterer for arven efter sin mor 4.4.1786 i Helenes i Lolland. Senere står der de er fra Slots Ø.
Der nævnes i øvrigt følgende gamle kvitteringer for arv som JC har udbetalt:
Johan Caspar Laursen afkald 7.3.1787
Mads Madsen i Kædeby arvepenge 30.12.1784
Johan Randrup i Hennetved afkald 11.10.1785

II-96b 26.4.1793
Husmand Rasmus Jensen Væver i Hennetved
Enke Inger Pedersdatter
Fælles børn
Maren Rasmusdatter 9 år
Peder Rasmussen 6 år
Jens Rasmussen 3 år
Af 1. ægteskab med Maren Christensdatter
Søren Rasmussen husmand på Grevskabets gods, gift og bor i Herslev
Værge farbroderen Mads Jensen Væver af Hennetved
Lavværge gårdmand Peder Pedersen af Hennetved
[Se II-61 12.3.1781]

II-99 21.8.1793
Husmand Peder Rasmussen i Hennetved
Enke Kirsten Christensdatter
Fælles barn
Christen Pedersen 15 år
Lavværge gårdmand Peder Christensen i Hennetved
Værge afdødes farbror gårdmand Christen Pedersen i Hennetved af Skovgaards Gods

II-99b 8.4.1794
Gårdmand Rasmus Pedersen af Helsned By død 7.4.1794 om aftenen
Enke Kirsten Christensdatter
Arvinger
Bror Hans Pedersen i Rudkøbing
Bror Laurs Pedersen i Kædeby
Søster Anne Pedersdatter i Roskilde g. m. Laurs Pedersen Musikanter
Søster Mette Pedersdatter død, hendes søn
Hans Christensen 12 år i Kædeby
Halvsøster Anne Pedersdatter tjener Feldbereder Schultz kone i Svendborg
Lavværge enkens bror Hans Christensen af Hesselbjerg senere husmand Christian Poulsen af Helsned

II-102 23.7.1795 17.11.1794
Niels Rasmussen ladefoged på Skovsgaard
Enke Margrethe Hansdatter
Enken opholder sig på Hr Madsens Gods [Hjortholm Gods] i Kædeby
Fælles datter
Nicoline Maria Nielsdatter 26 uger
Lavværge enkens far Hans Jørgensen Skrædder i Kædeby
Værge barnets farbroder gårdmand Mads Rasmussen af Hesselbjerg

II-103 1.11.1798
Karen Madsdatter af Havbølle død 22.10.1798
Enkemand gårdmand Hans Christiansen
Fælles børn
Mads Christian Hansen 25 år
Anne Dorthe Hansdatter 20 år
Hanne Hansdater 14 år
Tilsynsværge Christian Hansen af Havbølle
[Se II-121, II-123b 20.4.1812]

II-103b 27.4.1799
Marie Christine [intet efternavn angives] i Hagenby
[Ved skiftet efter 1. mand står hun som Marie Christine Hansdatter]
Enkemand husmand Rasmus Sørensen
Hendes børn af tidligere ægteskab med Hans Madsen
Christian Hansen ungefær 32 år, opholdssted vides ikke, der er ikke hørt fra ham i et år.
Johannes Hansen 32 år, skal være i Lolland men stedet vides ikke. 6.5.1799 er han hjemme, men agtedesig til Lolland igen og dernæst til København.
Børn med enkemanden
Hans Madsen Rasmussen 24 år gevorben soldat i København
Søren Rasmussen 20 år tjener i Brandsby
Tilsynsværge Christian Mouritsen af Hagenby

[II-35b 13.11.1770 og II-132b 16.3.1820]

II-105b, II-111b 25.5.1802 samfrændeskifte 1.8.1803
Kirsten Andersdatter af Hennetved var død sidste søndag
Enkemand gårdmand Christen Nielsen
Børn med enkemanden
Hans Christensen i Skovgaards mølle
Anders Christensen gift, opholder sig hos faderen overtager gården
Johanne Christensdatter g. m. Christen Sørensen boende i Nordskovshus
Jørgen Christensen død på Klæsøe hans børn

 1. Niels Jørgensen 12 år [1.8. 1803]
 2. Christen Jørgensen 10 år [1.8. 1803]
 3. Hans Jørgensen 8 år [1.8. 1803]
 4. Karen Jørgensdatter 4 år [1.8. 1803]

Barn af tidligere ægteskab med gårdmand Hans Christopher i Hennetved
Maren Hansdatter [Senere står der Maren Madsdatter, hvad jeg anser for en fejl] død var g. m. Ole Godfredsen i Tullebølle, hendes børn:

 1. Christen Jakobsen 22 år
 2. Hans Olsen 13 år
 3. Maren Olsdatter 18 år
 4. Mariane Olsdatter 6 år

Der omtales Christen Nielsens bror gårdmand Peder Nielsen af Lindelse
JC´s børns stedfader Mads Madsen på Klæsøe og født værge Christen Hansen Kudsk i Hennetved
Kurator for CJ farbroderen Peder Christensen i Frellesvig

II-106 10.8.1802
Ungkarl Mads Laursen i Skovsgaards Mølle død 18.7.1802
Søn af afdøde møller Laurs Madsen
Arvinger
Moderen Anne Margrethe g. m. Hans Christensen Møller
Helbror Peder Laursen 23 år
Helbror Laurs Laursen 15 år tjener Peder Christensen i Hennetved
Helsøster Kirsten Laursdatter 26 år
Helsøster Maren Laursdatter 24 år
Halvbror Jørgen Christian Hansen 12 år
Halvbror Christen Steffen Hansen 10 år
Tilsynsværge gårdmand Peder Hansen i Hennetved
Lodseddel efter faderen Lars Madsen af 24.12.1788
Skøde af 29.12.1789 på hus i Hennetved overdraget fra forrige gårdmand Jørgen Christensen i Hennetved til Laurs Madsens 5 børn.

II-106b 19.11.1802
Gårdmand Christen Pedersen i Hennetved døde for 5 år siden
Enke Kirsten Pedersdatter
Fælles børn
Georgine Sophie Kirstine Christensdatter g. m. Hans Jacob Laursen i Qvindebierg [Kvindebjerg] ved Herslev
Sidsel Christensdatter g. m. gaardmand Rasmus Christensen i Kædeby
Peder Christensen grevelig selvejer i Lindelse
Lavværge sognefoged Lars Rasmussen af Herslev

II-114 26.4.1805
Johanne Hansdatter i Hennetved død for 20 uger siden
Enkemand husmand Hans Hansen Bødker
Fælles børn
Hans Hansen 3½ år
Giertrud Hansdatter 10 år
Anne Catrine Hansdatter ½ år
Tilsynsværge deres morbror selvejerhusmand Jens Hansen i Fodslette
Enkemanden har en bror Laurs
[Se nedenstående skifte]

II-115 26.4.1805
Husmand Hans Nielsen i Hennetved død natten mellem mandag og tirsdag
Enke Elisabeth Cathrine Jørgensdatter
Børn af 1. ægteskab
Jens Hansen selvejerhusmand i Fodslette
Jørgen Hansen 36 år vanvittig, hos løjtnant Mogensen i Humble
Barn af 2. ægteskab med enken
Johanne Hansdatter død var g. m. husmand Hans Hansen i Hennetved deres børn

 1. Hans Hansen 2½ år
 2. Giertrud Hansdatter 10 år
 3. Anne Cathrine Hansdatter ½ år

Lavværge enkens bror Niels Jørgensen af Tryggelev senere Hans Christensen i Skovsgaards Mølle
Der nævnes enkens søskende Johanne Jørgensdatter af Herslev og Peder Jørgensen i Illebølle.
[Se II-26 13.11.1765] [Se skifte ovenfor]

II-116b 4.7.1806
Gårdmand Hans Andersen i Helsned død 20.4.1806
Enke Marie Andersdatter
Fælles børn
Anders Hansen 32 år tjener på Holmegaard
Claus Hansen 29 år tjener hr Dahl i Hagenby
Mads Hansen 25 år tjener i gården
Hans Hansen 23 år soldat i Helsingør
Anne Hansdatter 20 år tjener i gården
Karen Hansdatter tjener i Rudkøbing
Værge for AH og KH og på HH, der er fraværendes vegne deres farbroder husmand Anders Andersen i Tryggelev
Lavværge selvejer Dines Christian Andersen i Vindeby
[Se II-118 2.12.1808]

II-117 5.6.1806
Maria Hansdatter i Lindelse død 1.5.1806
Enkemand gårdmand Peder Nielsen
Fælles børn
Hans Pedersen Bremholm gårdmand i Hennetved 48 år
Niels Pedersen tjener i gården 36 år
Johanne Pedersdatter 50 år g. m. gårdmand Rasmus Hansen i Gl. Skrøbelev
Maren Pedersdatter 46 år g. m. gårdmand Hans Clausen i Longelse
Kirsten Pedersdatter 45 år g. m. Peder Christensen på Påø
Anne Pederdatter død g. m. husmand Jens Christensen i Clausebølle deres børn

 1. Hanne Magrethe Jensdatter 21 år g. m. husmand Jørgen Christensen i Rifbjerg
 2. Marie Dorthe Jensdatter 18 år tjener på Blegholm

II-118 2.12.1808
Marie Andersdatter i Helsned død 28.9.1808
Enke efter gårdmand Hans Andersen
Børn
Anders Hansen 36 år
Claus Hansen 34 år
Mads Hansen 27 år har fæstet gården
Hans Hansen 25 år ved Kronens regiment på Sjælland
Anne Hansdatter 22 år
Karen Hansdatter 21 år
Værge for Anne H og KH og på den fraværendes vegne deres farbror husmand Anders Andersen i Tryggelev.

[II-116b 4.7.1806]

II-118b 27.6.1810
Anne Margrethe Cathrine Pedersdatter i Skovsgaard mølle død 5.6.1810
[Anne Margrethe Chatharina Pedersdatter]
Enkemand Hans Christensen Møller
Fælles barn
Jørgen Christian Hansen 21 år
Børn i tidligere ægteskab med Laurs Madsen
Laurs Madsen Laursen 23 år
Kiersten Laursdatter 34 år
Maren Laursdatter 32 år
Værge deres nærmeste fødte værge i slægten Ole Bruun af Fuglsbølle
[Se II-84 24.4.1787]

II-119b 22.12.1810
Karen Madsdatter i Hennetved død 22.11.1810
Enkemand gårdmand Peder Nicolaisen
Fælles børn
Johanne Pedersdatter 21 år
Maren Pedersdatter 13 år
Tilsynsværge Anders Christensen Stoffer af Hennetve

[[II-128b, 131b 13.7.1814]

II-121, II-123b 20.4.1812
Gårdmand Hans Christiansen i Havbølle
Enke Kirsten Rasmusdatter
Fælles børn
Rasmus Hansen 9 år
Karen Hansdatter 12 år
Johanne Hansdatter 6 år
Maren Hansdatter 1 år
Børn af tidligere ægteskab
Mads Christian Hansen i Havbølle
Anne Dorthea Hansdatter g. m. August Pedersen
Hanne Hansdatter g. m. Søren Pedersen
Lavværge gårdmand Steffen Hansen (Stephan Hansen) i Havbølle
Værge for de umyndige Mads Clausen i Havbølle
[Se II-103 1.11.1798]

II-123 II-124b 20.4.1812
Husmand Claus Michelsen i Hennetved
Enke Maren Madsdatter
Fælles Børn
Michel Clausen 2 år
Mads Clausen 5 år
Lavværge husmand Hans Hansen Bødker i Hennetved
Værge for børnene Hans Clausen i Hennetved

II-127 1.2.1814 Arveafkald
Inger Rasmusdatter i Hennetved
Enkemand gårdmand Hans Pedersen Bremholm
Arvinger
Laurs Hansen husmand i Pederstrup
Hans Laursen husmand i Hennetved

II-127 2.2. 1814
Maren Madsdatter i Helsned
Enkemand gårdmand Godtfred Rasmussen
Fælles børn
Niels Madsen Godtfredsen 4 år
Peder Mortensen Godtfredsen 2 år
Kirsten Godtfredsen 6 år
Tilsynsværge gårdmand Niels Pedersen i Helsned senere deres morbroder husmand Jens Pedersen af Kædeby
Der står at i dagligstuen fandtes intet uden hvad som tilhører den afdødes mor.
Afdødes søstre Karen Madsdatter og Inger Madsdatter

II-128b, 131b 13.7.1815
Gårdmand Peder Nicolaisen
Enke Karen Rasmusdatter
Børn af 1. ægteskab med Karen Madsdatter
Johanne Pedersdatter 26 år
Marie Pedersdatter 17 år
Værge gårdmand Anders Christensen Stopher i Hennetved senere født værge skovfoged Anders Andersen i Snage Skov
Lavværge gårdmand Hans Rasmussen Toftemand i Brandsby
[II-119b 22.12.1810]

II-130 15.7.1815
Husmand Johan Caspersen Bødker i Hennetved
Enke Pedernille Simonsdatter
Fælles børn
Hans Casper Johansen død hans børn

 1. Niels Hansen 15 år
 2. Anne Elisabet Hansdatter 12 år
 3. Hanne Hansdatter 8 år
 4. Catarine Hansdatter 4 år

Christine Johansdatter 46 år g. m. gårdmand Rasmus Hansen Piil i Humble
Dorthea Christine Johansdatter 38 år g. m. Hr proprietær Larsen til Skovsgaard
Kirsten Johansdatter trolovet med ungkarl Hendrich Hendrichsen i Helsned til hvem huset overdrages
Værge afdødes bror Hendrich Caspersen i Hennetved
Lavværge gårdmand Hans Clausen i Hennetved

II-132b 16.3.1820
Kirsten Jørgensdatter i Hagenby
Enkemand husmand Rasmus Sørensen
Hendes barn uden for ægteskab,
Jørgen Jensen 24 år soldat i København ved Kongens Jæger Compagni
Barn i ægteskab med enkemanden
Maria Kirstine Rasmusdatter 18 år
På sønnens vegne husmand Rasmus Boesgaard fra Påø
Tilsynsværge for datteren Hans Christensen Møller i Skovsgaard Mølle i stedet for Ejendommer Peder Christensen Lind i Lindelse som er nærmeste pårørende som ikke mødte.
Der nævnes JJ´s kone Anne Elisabeth som opholder sig i huset

[Se II-103b 27.4.1799]