Møllegaard Gods på Langeland Skifteprotokol II 1777-1835

| | | |
Møllegaard Gods på Langeland Skifteprotokol II 1777-1835 Kronologisk afskrift af Anders B. Christophersen
Opsætning af skifteuddrag

De enkelte skifteuddrag har jeg sat op på følgende måde

a. Først angives protokolnummeret og derefter sidehenvisningerne (fx II-237, 260)
b. Derefter angives den dato, som skiftet optræder med ved den 1. indførsel i skifteprotokollen. Hvis der senere i skiftet optræder en tidligere dato for skifteforretningen - det kan fx være ved en boregistrering - er denne også indført.
c. Den afdødes stilling, navn, bopæl (landsby) og evt. angivet dødsdato. Navne er let normaliserede. Stednavne er angivet med nutidig stavemåde med mindre, jeg ikke har kunnet stedbestemme det.
d. Evt. hos hvem den afdøde boede, hvis personen ikke havde egen gård eller hus
e. Evt. efterlevende ægtefælle og dennes stilling.
f. Arvingers stilling, navn, bopæl, evt. alder og deres familiemæssige relation til afdøde og tidligere ægtefæller nævnes.
g. Værgers stilling, navn, bopæl og familiemæssige relation er angivet, hvis ikke deres navne er nævnt under de øvrige arvinger. En enke fik altid udnævnt en lavværge.
h. Hvis der nævnes personer, hvis familiemæssige relation til afdøde eller ægtefællen nævnes angives de - tilsvarende angives i skiftet nævnte henvisninger til tidligere skifter. Hvis der er særlige kommentarer i skiftet er nogle af disse medtaget.
i. Kommentarer i [ ] er mine egne

II-001 20.1.1777 27.11.1776
Gårdmand Anders Krøger i Pederstrup
Enke Maren Michelsdatter
Fælles datter
Maria Andersdatter g. m. gårdmand Bernt Jørgensen i Pederstrup
Lavværge gårdmand Hans Hansen af Gammel Skrøbelev på Faarevejle gods g. m. enkens datter af 1. ægteskab. Han havde taget svigermoderen til sig i hendes livstid.
For enken mødte også hendes søn gårdmand Peder Hansen af Simmerbølle på Biskopstorp Gods
Hans Sørensen fik gården i fæste.

II-007 12.7.1777
Husmand Anders Jacobsen i Spodsbjerg
Enke Dorthe Jørgensddatter
Børn af tidligere ægteskab
Johane Andersdatter 15 år
Anne Margrete Andersdatter 13 år
Maria Andersdatter 11 år
Jacob Andersen 7 år
Godfred Andersen 3 år
Barn med enken
Christian Andersen 20 uger.
Værge farbroderen Knud Jacobsen af Spodsbjerg
Lavværge Hans Bruun Færgemand

II-010 23.10.1779
Christen Andersen Kudsk i Pederstrup
Enken Karen Knudsdatter
Fælles børn
Anders Christensen 4 år
Christen Christensen 2 år
Christian Andersen Christensen født efter faderens død
Lavværge enkens trolovede selvejer Hans Christensen i Pederstrup
På børnenes vegne gårdmand Rasmus Povelsen i Pederstrup

II-011b 11.12.1779
Gårdmand Christen Hansen Duus i Pederstrup nyelig død
Enke Dorthe Hansdatter
Arvinger
Broder Bertel Hansen Duus i Nakskov
Jacob Hansen død g. m. Maren Jydens, deres børn:
a. Hans Jacobsen 16 år
b. Morten Jacobsen 14 år
c. Kirstine Jacobsdatter 18 år tjener i Barnemose
Børnenes værge deres morbror husmand Frantz Mortensen i Simmerbølle
Enkens lavværge Christen Jørgensen Duus af Rifbjerg

II-020b 3.5.1780
Kirsten Rasmusdatter i Pederstrup
Enkemand husmand Hans Ditlev Hansen
Hendes barn udenfor ægteskab
Niels Madsen 14 år
Børn med enkemanden
Anna Hansdatter 4 år
Karen Hansdatter 3 år
Tilsynsværge morbroderen gårdmand Mads Rasmussen i Pederstrup

II-023 7.7.1780
Anna Kirstine Hansdatter i Spodsbjerg
Enkemand husmand Anders Laursen Bødker
Fælles børn
Anna Andersdatter 10 år
Sidsel Andersdatter 6 år
Tilsynsværge selvejer Hans Jensen i Spodsbjerg
Skiftebrev efter AJ´s 1. kone 29.8. 1763 nævnes og den ældste datter af dette ægteskab Else Andersdatter.

II-025b 27.3.1783
Husmand Knud Jensen i Pederstrup
Enke Johanne Nielsdatter
Fælles børn
Else Cathrine Knudsdatter 16 år
Christiane Knudsdatter 12 år
Karen Knudsdatter
På børnenes vegne var tilstede Rasmus Poulsen i Pederstrup senere udnævnes til værge
Ole Hansen i Frellesvig, der er g. m. afdødes søster
Lavværge Hans Christensen i Pederstrup

II-027b 27.5.1786
Dorthe Hansdatter i Pederstrup
En gammel kone der havde værelse hos gårdfæster Anders Mogensen
Arvinger
1. Hans Jørgensen død hans børn
a. Jørgen Hansen tjener i Bønneløkke
b. Hans Hansen tjener i Torpe
2. Datteren Karen Jørgensdatter død var g.m. Niels Rasmussen i Barnemose deres børn
a. Karen Nielsdatter 20 år tjener hos Friderich Hansen i Havbølle
b. Marie Dorthe Nielsdatter 18 år tjener hos Hans Erichsen i Vindeby
c. Johanne Nielsdatter 16 år tjener Rasmus Povelsen
d. Auguste Magrethe Nielsdatter 12 år tjener på Tottesholm
Tilsynsværge for pigerne Mogens Rasmussen selvejer på grevskabet
Værge deres far Niels Rasmussen Barnemose af Vindeby

II-29b 27.5.1786
Dorthe Nielsdatter i Pederstrup
Enkemand gårdmand Rasmus Povelsen
Fælles børn
Marie Rasmusdatter 8 år
Lars Rasmussen 6 år
Karen Rasmusdatter 5 år
Anna Rasmusdatter 3 år
Johanne Rasmusdatter 1 år
Tilsynsværge Ole Povelsen af Vesterby
Enkemanden syg
Ny fæster af gården Anders Mogensen
Rasmus Povelsens mor er Karen Povelsdatter af Spodsbjerg, hun er 84 år

II-31 12.8.1786
Jørgen Hansen i Longelse død 26.12.1776
i et hus tilhørende grevskabets bonde Niels Hansen
Enke Marie Jørgensdatter
Fælles børn
Jørgen Jørgensen 4 år (i 1776)
Hans Jørgensen 3 år (i 1776)
Tilsynsværge Hans Christensen af Pederstrup

II-32 10.6.1786
Gårdmand Hans Sørensen i Pederstrup
Enke Karen Hansdatter meget syg
Fælles børn
Anna Hansdatter 6-7 år
Bodil Hansdatter 3 år
Nærmeste værge på faderens side for børnene Erich Erichsen af Ore
Lavværge enkens bror Hans Hansen af Fodslette

II-38 3.8.1786
Sognefoged og gårdmand Rasmus Christensen i Pederstrup
Enke Johanne Jensdatter
Fælles børn
Jens Rasmussen 20 år
Christen Rasmussen 17 år
Johanne Chathrine Rasmusdatter 14 år
Karen Rasmusdatter 11 år
Hans Erich Rasmussen 8 år
Lavværge hendes bror Niels Jensen i Herslev
Tilsynsværge Jørgen Jensen af Kirke Skrøbelev

II-40b 4.4.1788
Gårdmand Hans Dinesen af Pederstrup
Enke Bodel Marie Pedersdatter
Fælles børn
Peder Hansen 16 år
Ellen Christine Hansdatter 14 år
Lavværge enkens bror færgemand Hans Bruun af Spodsbjerg
Tilsynsværge Mogens Rasmussen af Pederstrup senere børnenes farbroder gårdmand Laurs Dinesen af Torpe

II-44 11.5.1795
Giertrud Marie Mortensdatter i Spodsbjerg
Enkemand husfæster Jens Erichsen
Fælles børn
Marie Elisabeth Jensdatter 8 år
Anne Elisabeth Jensdatter 6 år

II-45 16.10.1798
Marie Andersdatter i Spodsbjerg død 7.9.1798
Enkemand husmand Laurits Hansen
Fælles børn
Anne Laursdatter 6 år
Johanne Margrethe Laursdatter 3 år
Jørgen Ditlev Laursen 25 uger
Værge deres morbroder Jacob Andersen i Rudkøbing
Dødsfaldet blev anmeldt af LH´s bror indsidder Hans Hansen i Løkkeby den 7.9.1798

II-47 11.1. 1799
Indsidder Anders Laursen i Spodsbjerg død 11.1.1799
Dødsmeldelse, skifte under amtsmandsskabet

II-47 9.4.1799
Marie Jørgensdatter i Spodsbjerg dødsanmeldelse 1.4.1799 død sidst afvigte onsdag
Enkemand husmand Rasmus Povelsen
Hendes søn af tidligere ægteskab
Jørgen Jørgensen tjener i Pederstrup

II-50b 2.5.1801
Anne Kathrine Christensdatter i Pederstrup
Enkemand Hans Christensen Stevne
Fælles barn
Margrethe Hansdatter 18 år tjener Thomas Boesgaard i Skrøbelev
Værge husmand Lars Christensen i Hennetved syg og sengeliggende i stedet til stede ejendommer Mogens Rasmussen i Pederstrup

II-51 11.12.1802
Gårdmand Anders Mogensen i Pederstrup
Enke Johanne Johansdatter
Mogens Andersen 19 år
Johan Andersen 15 år
Hans Jørgen Andersen 7 år
Anne Cathrine Andersdatter 17 år
Marthe Andersdatter 12 år
Kirsten Andersdatter 10 år
Karen Andersdatter 6 år
Maren Andersdatter 3 år
Værger deres farbrødre selvejer Jørgen Mogensen fra Vesterby og fæstebonde Hans Mogensen fra Klæsø ved Lindelse
Lavværge enkens bror gårdmand Kaj Johansen af Botofte senere Mads Rasmussen af Pederstrup

II-54b, 56b 14.4.1804
Husmand Hans Christensen i Pederstrup
Enke Karen Knudsdatter
Fælles børn
Anne Cathrine Hansdatter 15½ år
Johanne Hansdatter 12½ år
Værge farbroderen Peder Christensen af Frellesvig
Lavværge gårdmand Mads Rasmussen af Pederstrup

II-55b 31.1.1805
Gårdmand Hans Henrichsen i Pederstrup
Enke Anne Jeppesdatter af Pederstrup
Ingen livsarvinger, der er testamente

II-57b 11.7.1805
Gårdmand Niels Pedersen Tønnesen i Pederstrup
Enke Marie Kirstine Jørgensdatter
Fælles børn
Jens Nielsen selvejer i Sandby sogn på Lolland
Jørgen Nielsen 24 år
Claus Nielsen 17½ år
Anne Kirstine Nielsdatter 20½ år
For JN mødte selvejer Niels Jensen af Sandet ved Longelse
Værge for CN og AKN Jens Jensen Skriver af Longelse
Lavværge selvejer Mogens Rasmussen i Pederstrup

II-60b 19.3.1807 25.2.1807
Gårdmandsenke Marie Kirstine Jørgensdatter i Pederstrup
Enke efter gårdfæster Niels Pedersen Tønnesen
Hendes børn
Jens Nielsen selvejer i Sandby i Lolland
Jørgen Nielsen 25 år tjener på Møllegaard
Claus Nielsen 18 år opholder sig i gården
Anne Kirstine Nielsdatter 22 år opholder sig i gården
CN og AKN´s værge Jens Jensen Skriver af Longelse
Ny fæster ungkarl Lars Olsen af Kassebølle

II-63 16.7.1808
Gårdmand Mogens Jørgensen i Pederstrup
Enke Kirsten Nielsdatter
Lavværge enkens bror Jørgen Bønlykke af Kragholm
Arving
Faderen Jørgen Mogensen af Vesterby
Skøde udstedt 11.6.1805 udstedt af Jørgen Mogensen til sin søn MJ ejendomsstedet i Vesterby
En del af købesummen skal udbetales til sælgerens datter Inger Kirstine g. m. Hans Eggertsen i Kædeby
Enkens far Rasmus Jørgensen i Bønneløkke[stedfar]
Skiftet genoptages 21.2.1809 da enken har født en søn Mogens, som er død for få dage siden 9 uger gammel.

II-66b 22.5.1811
Hans Berntsen og hustru afstår deres fæstegård i Pederstrup til Peder Godfredsen i Løkkeby som ægter HB´s steddatter Boel Hansdatter. Samtidig skiftes med de andre børn.
HB og hustrus børn (hustruens navn ikke nævnt men Karen Hansdatter skriver under)
Hans Hansen 14 år
Anne Hansdatter 32 år
Boel Hansdatter skal g. m. Peder Godfredsen
Erich Erichsen af Ore er værge for AH.

II-67b 4.10.1811
Kirsten Nielsdatter i Pederstrup
Enkemand Christen Jeppesen
Fælles søn
Niels Jeppe Christensen 1 ¼ år
Tilsynsværge afdødes stedfader Rasmus Jørgensen gårdmand i Bønneløkke, der underskrives for denne efter Begæring af Hans HNSB Nielsen Bønlykke

II-68 19.11.1811
Mads Rasmussen i Pederstrup
Enke Karen Nielsdatter
Børn
Rasmus Madsen gårdmand i Frellesvig
Hans Madsen gårdmand i Rifbjerg
Anders Madsen fæster af faderens gård
Maren Madsdatter enke efter selvejer Chrirsten Larsen ved Tullebølle
Karen Madsdatter g. m. gårdmand Jørgen Hansen i Longelse
Giertrud Sophie Madsdatter 20 år opholder sig i boet
Kirstine Madsdatter 18 år opholder sig i boet
Lavværge for enken sognefogden Mogens Rasmussen af Pederstrup
Lavværge for MM Rasmus Madsen af Frellesvig

II-69b 17.4.1813
Husmand Ole Nielsen i Spodsbjerg
Enken Kirsten Clausdatter
Børn af 1. ægteskab med Dorthe Jørgensdatter
Jørgen Olsen 12 år
Anne Olsdatter 18 år
Johannne Olsdatter 16 år
Børn med enken
Claudine Caroline Dorthea Olsdatter 4 år
Georgine Frederikke Olsdatter 2 år
Lavværge enkens far husmand Claus Rasmussen af Boetofte
Værge for børnene af 1. ægteskab gårdmand Niels Gotfredsen af Simmerbølle
Værge for børnene af 2. ægteskab husmand Hans Rasmussen af Spodsbjerg
Ny fæster af huset Lars Nielsen ægter enken.

II-70 7.2.1815
Sophie Elisabeth Jeppesdatter i Pederstrup
Enkemand gårdmand Hans Rasmussen Guldborg
Fælles børn
Rasmus Hansen 16 år
Jeppe Hansen 13 år
Bendix Hansen 10 år
Hans Henrik Hansen 8 år
Ellen Hansdatter 15 år
Tilsynsværge deres morbroder gårdmand Hans Jeppesen af Illebølle

II-73 25.9.1821
Jørgen Pedersen Skytte i Pederstrup død for 4 år siden
Enken Anne Elisabeth Hansdatter har siddet i uskiftet bo
Barn af 1. ægteskab med Anne [efternavn ikke nævnt]
Peder Jørgensen 30 år underofficer ved kongens regiment
Børn med enken
Hans Jacob Jørgensen 17½ år
Jens Henrich Jørgensen 10 år
Anne Dorthea Jørgensdatter 20 år
Marie Kirstine Jørgensdatter 14 år
Georgine Margrethe Jørgensdatter 7 år
Lavværge gårdmand Anders Madsen i Pederstrup
Værge for børnene indsidder Anders Hansen i Pederstrup
Peder Jørgensen har ifølge attest af 18.3.1817 fået sin fædrene arv.

II-74 9.4.1822
Christiane Clemmensdatter i Pederstrup
Enkemand selvejer husmand Anders Jørgensen bor på Møllegaards gods gård
Børn udenfor ægteskab
Jesper Jensen 12 år
Jakob Jensen 6 år
Ellen Jensdatter 11 år
Barn med ægtemanden
Dorthea Andersdatter 3 år
Umyndiges værge Ole Clemmensen fra Longelse

II-75 8.9.1822
Else Cathrine Andersdatter død 8.9.1821
Enke efter Rasmus Boesgaard
Deres eneste barn
Anders Boesgaard
Anmeldelsen er underskrevet i Sønder Longelse

II-75 11.1.1823
Marie Michelsdatter i Sønder Longelse
Enkemand husmand Morten Jensen
Dødsanmeldelse, enkemanden vil sidde i uskiftet bo

II-75 11.1.1823
Husmand Jens Eriksen ved Spodsbjerg
Dødsanmeldelse, har nydt understøttelse af fattigvæsenet.

II-75 14.5.1823
Ane Marie Nielsdatter i Helsned
Enke efter husmand Mikkel Jacobsen
Dødsanmeldelse, efterlader kun myndige arvinger.

II-75b 24.6.1823
Ane Andersdatter i Fuglsbølle
Enkemand Ole Bruun
Dødsanmeldelse, kun myndige arvinger, enkemanden vil sidde i uskiftet bo

II-75b 9.8.1823
Fæstehusmand Christian Mikkelsen i Longelse
Enke Marie Madsdatter
Fælles børn
Peder Jørgensen Christiansen 5 ¾ år
Johannes Christiansen 1 ¾ år
Lavværge gårdmand Peder Jørgensen af Østerby
Værge børnenes farbroder Christen Mikkelsen af Snaremose

II-77 16.9.1823
Husmand Hans Christensen i Pederstrup død 15.9.1823
Dødsanmeldelse, umyndige arvinger, enken hensidder i uskiftet bo

II-77b 6.1.1825
Sivert Rasmussen på ??
Søn af husmand Rasmus Sivertsen
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet.

II-77b 20.1.1825
Jens Rasmussen på ??
Søn af husmand Rasmus Sivertsen
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet.

II-77b 1.5.1825
Barnet Anders Christian Pedersen død i Humble
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-77b 1.5.1825
Barnet Lars Sørensen Rasmussen død i Kædeby
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-77b 17.7.1825
Barnet Giertrud Marie Christensdatter død i Skrøbelev
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-77b 30.8.1825
Barnet Johann Køhler i Tranekær
Søn af Skrædder Køhler
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-77b 19.11.1825
Almisselem Anne Kirstine af Skrøbelev
Dødsanmeldelse

II-77b 19.11.1825
Barnet Lovise Hansdatter i Tranekær
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-77b 14.12.1825
Barnet Hanne Margrethe Christensdatter i Tranekær
Dødsanmeldelse

II-77b 26.6.1826
Hansine Clausdatter i Pederstrup 4 år
Datter af husmand Claus Jørgen Johansen
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-77b 10.12.1826
Husmand Lars Jensen af Pederstrup
Dødsanmeldelse efterlader sig umyndige børn og enke i uskiftet bo.

II-78 19.12.1826
Husmand Johan Hansen Bødker i Pederstrup
Dødsanmeldelse, myndige arvinger.

II-78, 78, 80 29.1.1827
Selvejerhusmand Morten Nielsen på Longelse Sønderskov
Enke Anne Margrethe Nielsdatter
Fælles børn
Peter Christian Mortensen 11 år
Christen Hansen Mortensen 8 år
Anne Mortensdatter 18 år
Abil Frederik Slulbidan?? Mortensdatter 16 år
AMN´s børn med Christen Jensen som døde for 21 år siden
Jens Christensen 26 år
Niels Foged Christensen 22 år
Karen Christensdatter 25 år
Lavværge Jørgen Hansen af Longelse
Værge for de umyndige deres farbror husmand Godfred Nielsen i Kædeby
Tilsynsværge deres morbror husmand Rasmus Nielsen Foged på Sønderskov

II-78 30.1.1827
Ole Knudsen i Fuglsbølle 5 år
Søn af Knud Jacobsen
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-80 10.6.1827
Tjenestepige Dorthe Marie Christophersdatter
Opholdende sig hos sin mor i Longelse
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-80b 24.8.1827
Kirstine Hansdatter i Spodsbjerg
Enkemand aftægtsmand Jørgen Godfredsen
Dødsanmeldelse. 3 myndige arvinger

II-81 3.10.1827
Husmand Johann Andersen af Pederstrup
Efterlader enke i uskiftet bo og 3 umyndige børn
Dødsanmeldelse

II-81, 95b 16.1.1828
Enke Dorthea Andersdatter Randrup i Spodsbjerg
Enke efter skomager Johan Randrup
Dødsanmeldelse. Myndige og tilstedeværende børn
Underskrevne børn og svigerbørn:
Anders ?? Johansen, Hans Nielsen, Niels Hermansen Nielsen [alle navne svære at læse]

II-81 16?.3.1828
Husmand Hans Rasmussen af Spodsbjerg
Dødsanmeldelse. Enken hensidder i uskiftet bo

II-81, 98b 11.5.1828
Husmand Hans Andersen af Spodsbjerg
Dødsanmeldelse, myndige arvinger, ingen arv

II-81, 98b 17.5.1828
Stine Rasmusdatter i Spodsbjerg
Enke efter husmand Hans Andersen
Dødsanmeldelse, myndige arvinger, ingen arv

II-81, 89 29.10.1828
Ane Mortensdatter af Pederstrup
Enkemand gårdmand Anders Madsen
Dødsanmeldelse, ingen livsarvinger, testamente af 10.2.1825

II-81b 9.2.1829
Niels Clausen af Spodsbjerg
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-81b 16.3.1829
Barnet Ane Marie Lauritsdatter af Pederstrup
Dødsanmeldelse, moderen lever, eftlader intet

II-81b 2.4.1829
Barnet Jørgen Christoffersen af Spodsbjerg
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-81b 8.4.1829
Indsidder husmand Lars Hansen af Pederstrup
Dødsanmeldelse, enken i uskiftet bo

II-81b 8.4.1829
Maren Hansdatter af Pederstrup
Datter af aftægtsmand Hans Rasmussen Guldborg af Pederstrup
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-82, 86b 11.5.1829
Ane Marie Johansdatter [rettet fra Pedersdatter] i Pederstrup
Christian Larsen
Fælles børn
Lars Christian Christiansen 7 ¾ år
Rasmus Christiansen 3 ½ år
Tilsynsværge morbroderen husmand Hans Johansen af Brandsby

II-84 29.9.1829
Anders Madsen af Pederstrups dødfødte drengebarn
Dødsanmeldelse

II-84, 87b 18.10.1829
Gårdmand Niels Larsen af Pederstrup
Enke Ellen Chirstine Hansdatter
Fælles børn
Hans Nielsen 38 år opholdende sig i Magleby
Christen Nielsen 32 år
Karen Nielsdatter 28 år ugift
Birthe Nielsdatter 22 år ugift
Boele Nielsdatter 17 år ugift
Født værge gårdmand Christian Larsen af Tullebølle
Lavværge gårdmand Dines Larsen af Torpe
Fæstebrev af 4.10.1789

II-89b 31.1.1830
Margrethe Eriksdatter i Pederstrup
Enkemand gårdmand Rasmus Mogensen
Fælles børn
Frederikke Rasmusdatter 7 år
Augusta Margrethe Rasmusdatter 6?? år
Tilsynsværge gårdmand Hans Eriksen af Illebølle
Ny fæster af gården Christen Christensen

II-92b, 95b 12.4.1830
Gårdfæsterske Ellen Kirstine Hansdatter i Pederstrup død 12.4.1830
Enke efter gårdmand Niels Larsen
Børn
Hans Nielsen 38 år
Christen Nielsen 33 år
Karen Nielsdatter 26 år
Birthe Kirstine Nielsdatter 22 år ugift
Bodil Marie Nielsdatter 18 år ugift
Beskikket værge farbroderen gårdmand Christian Larsen af Tullebølle
Afdøde enkes lavværge gårdmand Dines Larsen af Torpe
Børnenes fædrenearv jvnf skiftebrev af 30.11.1829
Gården bortsælges af herskabet til Hans Jacob Christensen Bierg af Illebølle

II-98b 1.4.1831
Caroline Eriksdatter i Spodsbjerg
Datter af husmand Erik Christoffersen
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-98b 18.6.1831
Gjertrud Elise Hansdatter af Pederstrup
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-98b 6.9.1831
Pauline Juliane Sophie von Hedemann på Møllegaard
Datter af forpagter von Hedemann
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-99 17.4.1832
Barnet Anne Margrethe Larsdatter af Spodsbjerg
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-99 8.5.1832
Barnet Johanne Marie Christensdatter af Pederstrup
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-99 14.10.1833
Anne Hansdatter af Pederstrup
Enke efter husmand Lars Jensen
Dødsanmeldelse, efterlader sig intet

II-99, 99b 17.1.1833
Maren Mortensdatter af Pederstrup
Enke efter husmand Hans Christensen
Dødsanmeldelse, hun efterlader sig myndige arvinger, ingen arv

II-99, 99 22.1.1834
Marthe Pedersdatter i Pederstrup
Enkemand gårdmand Anders Madsen
Dødsanmeldelse, testamente af 3.1.1832 konfirmeret 18.12.1833

II-99, 99b 4.2.1834
Ungkarl Rasmus Hansen af Pederstrup
Dødsanmeldelse, efterlader sig myndige arvinger