Reg108A-4-26-12

Reg108A-4-26-12
Jordebog 1537 over kirkens gods- i gruppen regnskaber før 1559 (RA)