Syn over Rygård og Vormarkgård 1693

| | | | |
Sunds-Gudme herreders tingbog 1693 (LAO)

 RygårdRygårdRygård 1847Rygård 1847Rygård i Langå sogn på Østfyn hører ifølge fagfolk til blandt perlerne af de danske herregårde. Måske var herregården allerede bygget, da ejeren Johan Urne døde i 1537. Senere lod Niels Bild til Ravnholt tilføje et par tårne i borggården. Under Svenskekrigen skete der store ødelæggelser.

I 1675 omdannedes Rygård til et stamhus af Peder Pedersen Lerche til sønnen, senere gehejmekonferensråd Vincens Lerche, der 1687 tilkøbte Vormarkgård. Ifølge synsvidne 1690 var "gård og gods" ødelagt. Stamhuset ophævedes 1694.

I Sunds-Gudme herreders tingbog 1693 findes en synsforretning over Rygård og Vormarkgård, de fem tilhørende kirker Langå, Øksendrup, Frørup, Oure og Vejstrup, samt alt bøndergodset i sognene Hesselager, Langå, Gudme, Brudager, Skårup, Egense, Gislev, Ryslinge, Ringe, Hillerslev, Kværndrup, Frørup samt over Rygårds enemærker og skovparter.

Rygård 1693Rygård 1693 Rygård 1693 (2)Rygård 1693 (2)Rygård 1693 (3)Rygård 1693 (3) Rygård 1693 (4)Rygård 1693 (4) Rygård 1693 (5)Rygård 1693 (5)Rygård 1693 (6)Rygård 1693 (6) Rygård 1693 (7)                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                      

Vormark 1693Vormark 1693 Vormark 1693 (2)Vormark 1693 (2) Vormark 1693 (3)Vormark 1693 (3)                                         

 

 

 

 

 

                     Syn kirker 1693 

 Syn kirker 1693 (2)Syn kirker 1693 (2)

 Syn kirker 1693 (3)Syn kirker 1693 (3)

 Syn kirker 1693 (4)Syn kirker 1693 (4) Syn kirker 1693 (5)                                        

 

 

 

 

 

 

Hesselager 1693Hesselager 1693

 Hesselager 1693 (2)Hesselager 1693 (2) Hesselager 1693 (3)Hesselager 1693 (3) Hesselager 1693 (4)Hesselager 1693 (4) Hesselager 1693 (5)Hesselager 1693 (5) Hesselager 1693 (6)Hesselager 1693 (6) Hesselager 1693 (7)Hesselager 1693 (7)                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Langå 1693Langå 1693

 Langå 1693 (2)Langå 1693 (2) Langå 1693 (3)Langå 1693 (3) Langå 1693 (4)Langå 1693 (4) Langå 1693 (5)Langå 1693 (5) Langå 1693 (6)Langå 1693 (6)                                                                                                       

 

 

 

 

 

Gudme 1693Gudme 1693

 Gudme 1693 (2)Gudme 1693 (2) Gudme 1693 (3)Gudme 1693 (3) Brudager m.fl. sogne 1693Brudager m.fl. sogne 1693 Brudager m.fl. sogne 1693 (2)Brudager m.fl. sogne 1693 (2) Brudager m.fl. sogne 1693 (3)Brudager m.fl. sogne 1693 (3)                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Rygårds enemærker 1693Rygårds enemærker 1693

  Rygårds enemærker 1693 (2)Rygårds enemærker 1693 (2) Rygårds enemærker 1693 (3)Rygårds enemærker 1693 (3) Rygårds enemærker 1693 (4)Rygårds enemærker 1693 (4) Rygårds enemærker 1693 (5)Rygårds enemærker 1693 (5)