Kro eller værtshus i Hesselager 1691

| | | |
Fynske Registre 1690-99
Kistebeslag over Povl Zachariassen Grønneval (+1701)Kistebeslag over Povl Zachariassen Grønneval (+1701)

Povel Zachariessen om een Kroe i Hesselager at indrette

...At Vj efter allerunderdanigst giorde ansögning og begiering, allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at Povel Zachariassen Grönnevold, Proviant Amunitions og Matherial Forvalter i Vor Stabelstad Nÿborg,  maa for de Reisende et beqvem Kro eller Værtshuus udj Hesselager Sogn ved den almindelig Lande Veÿ imellem bemte Nÿborg og Svendborg lade indrette dog med saadan Vilkor at forskrefne Kro og Vertshuus forsvarligen og uden billig Klage efter Loven og andre Voris allerede udgangne, eller fremdeelis udgaaende Forordninger holdes, og os i Voris vedkommende rettighed ingen afbrek skeet, saafremt hand denne Voris bevillign agter at nÿde, og iche der foruden Vil stande til rette som vedbör. Forbÿdendis etc.
Hafn: d: 10 Martij Ao 1691.