Wielandts akkord 1682 med murer Jens Christensen ang. ombygningen af Vester Skerninge præstegård

Wielandts akkord 1682 med murer Jens Christensen ang. ombygningen af Vester Skerninge præstegård

Regnskaber 1681-1734

Vester Skerninge og Ulbølle sognekaldsarkiv (LAO)