Skikke og Sæder paa Ærø - Om Folkenavne.

| |
- J.R. Hübertz: Beskrivelse over Ærø. Et historisk, topographisk Forsøg. Kiøbenhavn. 1834
Om Folkenavne.

Til Slutning et Par Ord om de brugelige Folkenavne.
Mandsnavnene ere omtrent de samme som over hele Danmark, stundom lidt anderledes udtalte: Neils for Niels, Christer for Christen o.s.v.
De fleste Mænd have to Navne paa sen f. Ex. Peder Hansen Jensen, Niels Pedersen Hansen o.s.v. Nogle af disse navne sammentrækkes ligesom i Sjelland: P. Han, for Peder Hansen, Chr. Neilen for Chr. Neilen o.s.v. Det er ikke usædvanligt, at Sønner føre Moderens Navn, naar denne har været en mærkelig dygtig, eller paa anden Maade bekjendt Qvinde f. Ex. Mariesen, Mettesen, Cathrinesen o.s.v. Et særegent Mandsnavn er Gomme, der udentvivl er af alsisk Oprindelse. Helle er baade Mandfolk og Qvindenavn.
Alle de med Navnene Philip og Ernst, enten samlede eller hver for sig, ere opkaldte efter Hertug Philip Ernst.
Holger er efter Holger Scheel, Amtmand til Norborg 1730.
I Ærøskjøbing er der en Familie med Tilnavnet von der Ly, nedstammende fra et Barn, som en Kammerherre von der Lühe af Kong Frederik 5tes Følge i 1750 holdt over Daaben i Ærøskjøbing Kirke.
Fruentimmer Navne ere Zinde, Zindet eller Synned, RIborg, Stineke, Gie for Egidie, Salome, Heilike o.s.v.
Ericilide, Svendborg og Søhster ere tagne af Kirkebogen og bruges vel ikke mere.
Agnes Hedevig forekommer temmelig hyppigt, og er efter en Hertuginde paa Glücksburg af dette Navn, som levede i Slutningen af det syttende Aarhundrede.
Regitze Sophie der er hyppigt i visse Familier, er efter Amtmand Holger Scheels Frue.

Kilde:
- J.R. Hübertz: Beskrivelse over Ærø. Et historisk, topographisk Forsøg. Kiøbenhavn. 1834