Fyns kgl. bygningsinspektør Ernst Brandburger

| | | |
Fynske Registre 1690-99 (RA)

Nyborg SlotNyborg SlotErnst Brandburger om Mur Arbeide paa Kirker, slotte og andre Huuse i Fÿen og Langeland og andre Öer

.... at Vj efter allerunderdanigste ansögning og begiering, samt Os Elskelig Hl: Helmuth Otto von Winterfelt A: og Doct: Thomas Kingo Superintent over Fÿens Stift, deris herom allerunderd: giorde Erklering allernaad: haver bevilget og anordnet, saa som Vi og hermed bevilger og anordner at Ernst Brandburger Muurmester, Maa og skal her efter forfærdige hvis Muur= Arbeide, som Ved Voris egne Kirker saavel udj Kiöbstederne som paa Landet udj Vore Lande Fÿen og Langeland, Als og Æröe, saa og Ved Voris Slotte eller Gaarde, tillige med Bispe Residentzen sammesteds forefalder, saa lenge hand samme Arbeide forsvarligen, og for saa billig priis forretter, som en anden det giöre Vil. Forbÿdendis etc. Hafn: d. 25 Januarij 1690.