Skikke og Sæder paa Ærø - Om Klædedragten.

|
- J.R. Hübertz: Beskrivelse over Ærø. Et historisk, topographisk Forsøg. Kiøbenhavn. 1834
Om Klædedragten.

Det er ret mærkeligt, at der paa et saa lille Strøg, som det, Ærø indtager, kan herske saa stor Forskjel, ikke blot i Klædedragtens Snit; men ogsaa i dens Stof, at man næsten ved første Øiekast kan kiende Beboerne af enhver By. Dog den særegne Maade, hvorpaa enhver enkelt Byes Indvaanere fremtræde, røber sig, som forhen sagt, ikke ved Dragten alene.
I Søby Sogn graat, indsprængt Vadmel, oftest med et sømandsagtigt Snit. Paa den mellemste Del af Landet hvidt Vadmel, eller rød og blaastribet Olmerdug, med meget vide Buxer af hvidt Lærred og et Snit omtrent som Amagernes. Disse frisiske Buxer bruges ellers temmelig almindeligt over hele Øen.
I Marstal mørkblaa Trøie eller Frakke og Langbuxer. I Ærøskjøbing er Mandens Dragt, omtrent ligesom i andre Kjøbstæder i Nabolauget. Hædersdragten for Bonden baade til Sorg og Glæde er brun.
Ogsaa Fruentimmerne fra de forskjellige Sogne ere kjendelige paa Dragten. Hovedbestanddelene ere overalt de samme: Hølle, Høiklæ`, Sløjfe, Klu`, Bøl, Skyrt o.s.v.; men Snittet og Stoffet variere efter de forskjellige Byer og efter Moden, der dog paa Ærø er fast af et ligesaa sat Væsen, som paa Dreiø, hvor en Mode skal kunne vare flere hundrede Aar.
Pigen kanter Livstykket med røde Baand og bærer rød Hagesløjfe og en lang rød Nakkesløjfe; men faaer hun Sorg, da maa de røde Baand i Rise og Tranderup Sogne vige for blaa og i Bregninge Sogn for lysgrønne, Konerne bære sorte Baand baade i Sorg og Glæde.

Kilde:
- J.R. Hübertz: Beskrivelse over Ærø. Et historisk, topographisk Forsøg. Kiøbenhavn. 1834