Banketærskel - samling i Ringe Museum

Banketærskel - samling i Ringe Museum

Banketærskel

Man vaskede med bøgelud, der ikke så let lod sig skylle ud, så det bankedes ud med sådan en tærskel. Dateringer 1812 og 1893.