Ida Holst's Realskole i Svendborg

Ida Holst's Realskole i Svendborg