Præster i Fyns Stift 1671

| | |
Fynske og Smålandske Registre 1670-80 (RA)

Vester Skerninge PræstegårdVester Skerninge PræstegårdFyens stifts presters Confirmation paa deris Kald.

.....at wj allernaadigst hafuer beuilget oc forordnet, Saa oc hermed bevilger oc forordner, at Sognepresterne udj efterschrefne Sogner j Fÿens Stift, Maa oc schall samme deris Kald oc Embede, Nÿde oc betienne, saalenge de det forsuarligen forestaar oc j Lærdom oc Lefnit sig tilbörligen schicher oc forholder, Nemblige udj Vort Land Fÿen .. Brev dateret 1.2. 1671

Brev 1.2. 1671Brev 1.2. 1671 Brev 1.2. 1671 (2)Brev 1.2. 1671 (2) Brev 1.2. 1671 (3)Brev 1.2. 1671 (3) Brev 1.2. 1671 (4)Brev 1.2. 1671 (4) Brev 1.2. 1671 (5)Brev 1.2. 1671 (5)