Erik fra Ringe

| | | | |

Statsminister Erik Eriksen (1902-1972)Statsminister Erik Eriksen (1902-1972) Statsminister Erik Eriksen (1902-1972)Statsminister Erik Eriksen (1902-1972)Statsminister Erik Eriksen (1902-1972)

Erik Eriksen, født 1902 i Brangstrup ved Ringe. Overtog 1928 sin fædrenegård. 1927-29 formand for Venstres Ungdom på Midtfyn. 1929-32 formand for Venstres Ungdoms landsorganisation, medlem af folketinget for Venstre fra 1935-1968, da han ikke genopstillede.

1950-65 formand for Venstres landsorganisation, 1953-65 formand for partiets folketingsgruppe. 1945-47 landbrugsminister. 1950-53 statsminister. Underskrev den 5. juni 1953 Danmarks Riges nye grundlov. I 1965 medforfatter til bogen På frihedens grund - Liberale perspektiver.

 

 

Ministeriet Erik Eriksen 1950Ministeriet Erik Eriksen 1950 Statsminister Erik Eriksen og kong Frederik 9Statsminister Erik Eriksen og kong Frederik 9 Kong Frederik 9 underskriver grundloven 1953Kong Frederik 9 underskriver grundloven 1953 

http://agent.dril.dk/agent/style/kroeniken_1950erne/?play9925,4981,10286,10463,10541,10543,10544  

Grundloven overdrages Rigsdagen. Taler af statsminister Erik Eriksen om grundlovens historie og af Folketingets formand Gustav Pedersen  https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/grundloven-af-5-juni-1953 

Læs om Hans Christensen, Vejstrup der var medlem af den grundlovgivende forsamling 1848 http://fynhistorie.dk/node/9044

Læs også om Klaus Berntsen der fremlagde forslaget til grundloven i 1915 http://www.fynhistorie.dk/node/5691