Slotsskriver Rasmus Henriksens kvittering 1563

Slotsskriver Rasmus Henriksens kvittering 1563