Tørvegrav

Tørvegrav
Albert Jensens tørvegrav. De mange mennesker på billedet kan ikke alene forklares med toholdsskift. Mange var beskæftiget med at stable tørvene, når de skulle tørre på læggepladsen. Mange menneskene på billedet genkender jeg og kan navngive. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Humble, Lindelse og Tryggelev-Fodslette sogne.