Jordegne Vindinge 1615 (13)

Jordegne Vindinge 1615 (13)