Jordegne Vindinge 1615 (10)

Jordegne Vindinge 1615 (10)