Jordegne Vindinge 1615 (8)

Jordegne Vindinge 1615 (8)