Jordegne Vindinge 1615 (7)

Jordegne Vindinge 1615 (7)