Jordegne Vindinge 1615 (6)

Jordegne Vindinge 1615 (6)