Jordegne Vindinge 1615 (5)

Jordegne Vindinge 1615 (5)