Svendborg bylov 1619 -(22)

Svendborg bylov 1619 -(22)
§ 40 "Taxt paa Nøde Kiød och Lamb Kiød"