Mageskifte ml. kronen og Niels Bild til Ravnholt 1605

| | |
Fynske registre 1596-1632 (RA)

RavnholtRavnholtNiels Bild (1553-1622), var en søn af Evert Bild til Ravnholt, hvilken gård Niels Bild også ejede. 1574 blev han hofsinde, men fratrådte atter denne stilling 1578. Siden havde han flere betydelige forleninger, nemlig Bergenhus 1586-89, Gulland 1591-95 og Laholm 1595-97. Siden levede han på sine fynske gårde uden at beklæde nogen offentlig stilling og døde 6. februar 1622.

Han blev 26. oktober 1582 gift med Margrethe Urne (født 23. novbr. 1547 på Rygård, død 4. febr. 1620 i Odense), med hvem han fik Rygård; hun skænkede ham 4 døtre. Med Niels Bild uddøde den gamle adelsslægt Bild på mandssiden.

Thiset i Dansk Biografisk Leksikon.

Afskrifter fra RavnholtAfskrifter fra RavnholtI Litterære Samlinger på LAO findes i pastor A. Crone arkiv en meget omfattende samling afskrifter af de gamle pergamentsbreve på Ravnholt.

Brev 23.8. 1605Brev 23.8. 1605 Brev 23.8. 1605 (2)Brev 23.8. 1605 (2) Brev 23.8. 1605 (3)Brev 23.8. 1605 (3) Brev 23.8. 1605 (4)Brev 23.8. 1605 (4)