Kirkeladen i Hesselager, som Niels Friis 1597 lod indrette til et hospital

Kirkeladen i Hesselager, som Niels Friis 1597 lod indrette til et hospital