Rigskansler Jacob Ulfeldt (1567-1630) til Egeskov

| | | |

 Kansler Jacob Ulfeldt til Egeskov m. hustru og børnKansler Jacob Ulfeldt til Egeskov m. hustru og børnJacob Ulfeldt (+1630)Jacob Ulfeldt (+1630)Jacob Ulfeldt, 1567-1630, rigskansler, søn af rigsråd Jacob Knudsen Ulfeldt og Anne Flemming, blev født på Bavelse 25. juni 1567. Allerede hans ungdom blev mærkelig ved hans udenlandsrejsers ejendommelige omfang. 14 år gammel rejste han ud, først til Tyskland og Svejts, hvor han 1584 studerede i Genf, derpå til Italien, hvor han 1587 var i Padua, 1588 i Siena og senere på Sicilien og Malta; endelig tog han fra Venedig til Grækenland, Konstantinopel, Rhodos, Cypern, Syrien og Ægypten. Hjemrejsen lagdes over Spanien, Frankrig og Holland.

Men allerede 1592, året efter at han var kommet tilbage, drog han på ny til Svejts og Frankrig; en kort tid kaldte hans faderes død 1593 ham hjem, men endnu en gang tiltrådte han en længere rejse til Italien, Spanien og Polen.   

 

 

Lensmand Laurids Brockenhuus og Karen SkramLensmand Laurids Brockenhuus og Karen Skram Corfitz Ulfeldt (1606-1664)Corfitz Ulfeldt (1606-1664) Nyborg SlotNyborg SlotEndelig 1597 slog han sig til ro i Danmark, blev hofjunker og giftede sig derpå 10. juli 1599 i Nyborg med Birgitte Brockenhuus, datter af Laurids Brockenhuus. 1602 forlenedes han med Hindsgavl, fik 1605 i stedet Hagenskov og 1610 Nyborg. Da var han imidlertid allerede 1607 blevet medlem af rigsrådet og 1609 rigskansler.

Den højt ansete mand, hvis dannelse og kundskaber, også i den klassiske litteratur, pristes meget, og som ved sin rolige og fredsommelige karakter synes at have en stærk modsætning både til sin fader og sin søn Corfitz, kom til at spille en betydelig rolle. Han var under Kalmarkrigen først krigskommissær ved rigsmarskens hær i vest, men stødte senere til Christian IV i Kalmar. 1607 var han med kongen til herredag i Stavanger, flere gange sendtes han til forhandlinger med Gottorp eller hertugdømmernes landdage (således 1617, 1618, 1620 og 1623) og til grænsemøder med Sverige (således 1619 og 1624).

Men navnlig anvendtes han til diplomatiske ærinder i udlandet. Der kan imellem dem nævnes hans sendelser 1607 til Nederlandene, 1613 til Spanien, 1614 til Hildesheim, 1615 til Celle, 1620 til Verden og 1625 til greven af Schaumburg og domkapitlet i Magdeburg. Vigtigst var dog hans gesandtskaber til Nederlandene 1621, da han afsluttede forbundet af 14. maj, hvortil sluttede sig i september en handelsoverenskomst ved et møde med nederlandske afsendinger i Bremen, og 1625, der førte til forbundet af 9. decbr.

Kong Christian IVKong Christian IVNogen reel vinding indbragte dette dog ikke Danmark, og et ulykkeligt krigsår kom; snart også de stærke rivninger mellem Christian IV og rigsråd og adel. Jacob Ulfeldt var vel ligesom sine fæller ivrig for fred, men han bestræbte sig ved siden heraf for at mægle mellem dem og kongen. Han regnedes for at stå uden for partierne, og han tilrådede rigsråderne at tage alt så mådenholdent som muligt og ikke kaste sig ind i nogen kamp med kongen.

Allerede fra 1625 led han desuden meget af sygdom og så med stor sorg på landets, især Fyns ødelæggelse. Dog påtog han sig at være afsending til fredsmødet i Lybæk 1629, foretog flere rejser der fra til kongen og var uden tvivl glad over, at resultatet blev krigens ophør på tåleligere vilkår, end der havde været grund til at vente.

Efter freden interesserede han sig for landets ophjælpning, særlig ved udvikling af handelsforbindelserne med Spanien, men 25. juni 1630  døde han i Nyborg "saare vel fortjent af sit fædreland", som Sivert Grubbe skrev om ham. Hans enke overlevede ham til 24. decbr. 1656, da hun døde i fattigdom.

HolckenhavnHolckenhavn Ellen MarsvinEllen Marsvin EgeskovEgeskov Sengotisk altertavle - Vindinge kirkeSengotisk altertavle - Vindinge kirke  Det Ulfeldtske kapel i Kværndrup kirke (indr. 1616)Det Ulfeldtske kapel i Kværndrup kirke (indr. 1616)Foruden Bavelse på Sjælland, som havde tilhørt hans moder, ejede han Egeskov, som han erhvervede 1616, Orebygaard på Lolland, som han købte 1618, og Urup i Jylland. Sin faders gård Ulfeldtsholm (nu Holckenhavn) på Fyn solgte han derimod 1616 til fru Ellen Marsvin; i den anledning flyttede han sine forfædres lig fra Vindinge kirke til Egeskovs sognekirke Kværndrup.
J.A. Fridericia i Dansk Biografisk Leksikon.

Se også Fynske Registre og Tegnelser

 

 

 

Jacob Ulfeldt Kogsbølle +1593Jacob Ulfeldt Kogsbølle +1593 Jacob Ulfeldt Kogsbølle +1630Jacob Ulfeldt Kogsbølle +1630 Jacob Ulfeldt Kogsbølle + 1630Jacob Ulfeldt Kogsbølle + 1630

Frederik 2 - 1572Frederik 2 - 1572 

Kong Frederik 2 1578Kong Frederik 2 1578

Skifte efter Knud Ulfeldt 1571Skifte efter Knud Ulfeldt 1571 Skifte efter Knud Ulfeldt 1571 (2)Skifte efter Knud Ulfeldt 1571 (2) 

Skifte efter Knud Ulfeldt 1571Skifte efter Knud Ulfeldt 1571 

Jacob Ulfeldt 8.9. 1563Jacob Ulfeldt 8.9. 1563  jacob Ulfeldt 8.9. 1563jacob Ulfeldt 8.9. 1563 Jacob Ulfeldt 3.6. 1573Jacob Ulfeldt 3.6. 1573 Jacob Ulfeldt 3.6. 1573Jacob Ulfeldt 3.6. 1573

Jacob Ulfeldt 25.8. 1574Jacob Ulfeldt 25.8. 1574 Jacob Ulfeldt 25.8. 1574Jacob Ulfeldt 25.8. 1574   Jacob Ulfeldt 19.2. 1578Jacob Ulfeldt 19.2. 1578 Jacob Ulfeldt 19.2. 1578Jacob Ulfeldt 19.2. 1578Jacob Ulfeldt 17.4. 1578Jacob Ulfeldt 17.4. 1578Jacob Ulfeldt 17.4. 1578Jacob Ulfeldt 17.4. 1578

Jacob Ulfeldt 18.4. 1578Jacob Ulfeldt 18.4. 1578 Jacob Ulfeldt 18.4. 1578Jacob Ulfeldt 18.4. 1578 Jacob Ulfeldt 28.4. 1578Jacob Ulfeldt 28.4. 1578 Jacob Ulfeldt 28.4. 1578Jacob Ulfeldt 28.4. 1578 Jacob Ulfeldt 21.2. 1580Jacob Ulfeldt 21.2. 1580 Jacob Ulfeldt 21.2. 1580Jacob Ulfeldt 21.2. 1580

Jacob Ulfeldt 30.1. 1602Jacob Ulfeldt 30.1. 1602 Jacob Ulfeldt 30.1. 1602Jacob Ulfeldt 30.1. 1602 Jacob Ulfeldt 23.2. 1607Jacob Ulfeldt 23.2. 1607 Jacob Ulfeldt 23.2. 1607Jacob Ulfeldt 23.2. 1607 Jacob Ulfeldt 16.2. 1614Jacob Ulfeldt 16.2. 1614 Jacob Ulfeldt 16.2. 1614Jacob Ulfeldt 16.2. 1614

Jacob Ulfeldt 26.3. 1615Jacob Ulfeldt 26.3. 1615 Jacob Ulfeldt 26.3. 1615Jacob Ulfeldt 26.3. 1615  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Ulfeldt 31.8. 1616Jacob Ulfeldt 31.8. 1616 Jacob Ulfeldt 31.8. 1616Jacob Ulfeldt 31.8. 1616   Jacob Ulfeldt 26.12. 1618Jacob Ulfeldt 26.12. 1618  Jacob Ulfeldt 26.12. 1618Jacob Ulfeldt 26.12. 1618 Jacob Ulfeldt 1.1. 1619Jacob Ulfeldt 1.1. 1619 

 

 

 

 

 

Jacob Ulfeldt 23.5. 1620Jacob Ulfeldt 23.5. 1620  Jacob Ulfeldt 23.5. 1620Jacob Ulfeldt 23.5. 1620 Jacob Ulfeldt 23.5. 1620Jacob Ulfeldt 23.5. 1620 Jacob Ulfeldt 23.5. 1620Jacob Ulfeldt 23.5. 1620 Jacob Ulfeldt 26.7. 1624Jacob Ulfeldt 26.7. 1624 Jacob Ulfeldt 26.7. 1624Jacob Ulfeldt 26.7. 1624   

 

 

 

 

 

 

Jacob Ulfeldt 24.1. 1627Jacob Ulfeldt 24.1. 1627 Jacob Ulfeldt 24.1. 1627Jacob Ulfeldt 24.1. 1627 

BilagStørrelse
Jacob_Ulfeldt_1568-1578.pdf6.96 MB

Det ulfeldtske Kapel i Kværndrup kirke

Jacob Ulfeldt til Kogsbølle, død 1593Jacob Ulfeldt til Kogsbølle, død 1593 Jacob Ulfeldt der skrev til Kogsbølle og senere til Egeskov, død 1630Jacob Ulfeldt der skrev til Kogsbølle og senere til Egeskov, død 1630