Svendborg bylov 1619 -(18)

Svendborg bylov 1619 -(18)

§ 28 "Aadtzell vdi strederne"

§ 29 "delle - for fremede"

§ 30 "Huse att teche"