Breve 28.8 og 1.10. 1617 (2)

Breve 28.8 og 1.10. 1617 (2)