Mageskifte mellem kronen og Markvard Bille, Hvidkilde

| | |
Fynske tegnelser 1596-1627 (RA)

Markvard Bille (1568-1631)Markvard Bille (1568-1631) HvidkildeHvidkilde NakkebølleNakkebølleMarkvard Bille (1568-1631), blev født 18. december 1568 på Visborg Slot. Faderen var Jens Bille. Efter at have været udenlands i sin ungdom tiltrådte han besiddelsen af sin mødrenegård Hvidkilde; senere hen ejede han desuden Nakkebølle, som han arvede efter sin svigerfader. Fra 1612-16 havde han Odensegård i forlening, derefter var han i 12 år lensmand på Rugård. Fra 1624-27 var han lieutenant ved den fynske adels rostjeneste.

Markvard Bille døde 9. januar 1631; han havde 13. oktober 1594 på Nakkebølle ægtet Susanne Eilersdatter Brockenhuus, der var en steddatter af hans søster Anne Bille og var født 3. august 1575. Hun døde allerede 1606 og ligger med sin husbond begravet i Åstrup kirke.

Brev 3.6. 1608Brev 3.6. 1608 Brev 3.2. 1609Brev 3.2. 1609

Brev 15.6. 1609Brev 15.6. 1609 Brev 15.6. 1609 (2)Brev 15.6. 1609 (2)

 

 

 

 

 

Brev 15.6. 1609Brev 15.6. 1609 Brev 15.6. 1609 (2)Brev 15.6. 1609 (2) Brev 15.6. 1609 (3)Brev 15.6. 1609 (3) Brev 15.6. 1609 (4)Brev 15.6. 1609 (4)