Brændselsforsyningen på Strynø

| | |
Fynske tegnelser 1596-1627 (RA)
 Brev 15.12. 1601Brev 15.12. 1601Brev 16.1. 1607Brev 16.1. 1607Jacob Rosenkrantz fick breff at lade Cronens bönder paa Strÿnen (Strynø) /: som frue Anne Rönnow, afgangne Erick Hardenberg epterleffuersche, med forlehnet er :/ notvendig Jldebrand af Thoröe schoffue, doch for billig betalning, och med den achtsomhed, at hans Maÿts naadigst beuilning icke misbrugis, men med ringeste schou schade muligt er kand efterkommis. And(vor)Schouf dend 16 Januarij Anno 1607.