Mageskifte på jordegen bondegård i Skårup 1604

| | |
Fynske tegnelser 1596-1627 (RA)
Brev 9.10. 1604Brev 9.10. 1604 Brev 9.10. 1604 (2)Brev 9.10. 1604 (2) Brev 28.10. 1604Brev 28.10. 1604