Ellen Marsvins mageskiftebrev på Thurø 1625

| | | | |
Fynske tegnelser 1596-1627 og Fynske registre 1596-1632 (RA)

Ellen MarsvinEllen Marsvin Thurø kirke opf. 1639 af Ellen MarsvinThurø kirke opf. 1639 af Ellen Marsvin Thurø var  senest i 1300-tallet som det øvrige Fyn pantsat til holstenerne. Senest fra 1421 var den et len under Odense bispestol, hvorfra den ved reformationen kom til kronen, der lagde den under Nyborg len. 1625 fik fru Ellen Marsvin (+1649) ved mageskifte overdraget Thurø med 11 gårde, nogle huse og skov til 2200 svins olden.

Hun oprettede her en ladegård, der kaldes snart Marsvinsholm, snart Marsvinsvold. Den blev nedlagt igen i første halvdel af 1700-tallet. 1743 siges, det, at der bor 8 bønder på den. Efter hendes død kom Thurø formentlig til datteren Kirstine Munk, derefter tillige med Valdemars Slot til dennes datter Hedevig og derpå til Corfitz Ulfeldt. Efter hans domfældelse blev den inddraget under kronen, som 1665 udlagde den med Marsvinsvold, der med al skov på øen var sat til 40 tdr. hartkorn, dertil 11 bol og 19 "afbygder og hse" til ammunitions-, proviant- og materialforvaler i Nyborg, Poul Cornelissen for tilgodehavende fordringer.

Udklip 28.9. 1878Udklip 28.9. 1878 Udklip 28.9. 1878 (2)Udklip 28.9. 1878 (2)Han solgte allerede 1666 øen til statholder i København, Christoffer Gabel (+1673), der købte den på sin hustru Ermegaard Johansdatter Badenhaupts (+1699) vegne og samme år af kronen købte reluitionsretten. 1673 solgte ægteparret  Thurø med Marsvinsvold og tilhørende bønder til svigersønnen, senere storkansler Conrad greve Reventlow (+1708), som 1674 solgte den til statholder i Norge, Ulrik Frederik Gyldenløve (+1704), der 1702 solgte den for 6500 rdl. til svigersønnen, overstaldmester Carl greve Ahlefeldt til Langeland (+1722).

Han efterlod sit bo konkurs, og Thurø solgtes ved auktion 1723 til etatsråd Erik Skeel til Bjørnemose (+1729). Under denne gård hørte Thurø indtil 1805, da den solgtes til kammerherre Albrecht Christoffer v. Heinen til Fraugdegård og Hollufgård (+1814), der 1810 solgte den til etatsråd Peter Johansen de Neergaard til Gunderslevholm (+1835), som samme år udskiftede øen og solgte den til fæsterne for 150.000 rdl.

Bregninge m. "Thurinerkirken"Bregninge m. "Thurinerkirken"Breve 16.9. og 22.10. 1624Breve 16.9. og 22.10. 1624 Breve 16.9. og 22.10. 1624 (2)Breve 16.9. og 22.10. 1624 (2) Brev 7.5. 1625Brev 7.5. 1625 Brev 7.5. 1625 (2)Brev 7.5. 1625 (2) Brev 8.8. 1625Brev 8.8. 1625

Mageskifte 8.8. 1625Mageskifte 8.8. 1625 Mageskifte 8.8. 1625 (2)Mageskifte 8.8. 1625 (2) Mageskifte 8.8. 1625 (3)Mageskifte 8.8. 1625 (3) Mageskifte 8.8. 1625 (4)Mageskifte 8.8. 1625 (4) Mageskifte 8.8. 1625 (5)Mageskifte 8.8. 1625 (5)

BilagStørrelse
Ellen-Marsvin-00.pdf3.06 MB
Ellen-Marsvin-01.pdf4.56 MB
Ellen-Marsvin-02.pdf1.76 MB
Ellen-Marsvin-03.pdf3.56 MB
Ellen-Marsvin-04.pdf3.15 MB
Ellen-Marsvin-05.pdf2.32 MB
Ellen-Marsvin-06.pdf2.07 MB
Ellen-Marsvin-07.pdf2.94 MB
Ellen-Marsvin-08.pdf2.31 MB