Ellen Marsvin

Ellen Marsvin

Ellen Marsvin

Kong Christian IV's svigermoder, af en gammel dansk adelsslægt, var en datter af rigsråd Jørgen Marsvin til Dybek og fru Karen Gyldenstjerne og født den 1. februar 1572 på Landskrone Slot, hvor hendes fader da var lensmand.

Hun var først fra sit 17. år 1589 gift med Ludvig Munk til Nørlund og Lundegård, som døde 1602, og blev i dette ægteskab moder til kongens ægtefælle fru Kirstine Munk; derpå fra 1607 med Knud Rud til Sandholt, som døde 1611. I sin lange enkestand samlede hun efterhånden meget vidtløftige besiddelser rundt omkring i Danmark; Vallø på Sjælland, det efter hende benævnte Ellensborg (Ulfeldernes gamle herresæde Kogsbølle, nuværende Holckenhavn) ved Nyborg, øerne Tåsinge og Thurø, Boller og Rosenvold i Jylland med M.

Hun døde den 11. november 1649 på Ellensborg og ligger med begge sine mænd begravet i Nørre Broby kirke.