Svendborg bylov 1619 -(5)

Svendborg bylov 1619 -(5)
Forord til bylov (side 2) og §1 Om byesens Jord