Postvogn ved Nyborg Slot

| | |
Fynske tegnelser 1648-1660, folio 328b (RA)
NyborgNyborg Diligencen i Nyborg 1830Diligencen i Nyborg 1830

Lensmand Mogens KaasLensmand Mogens Kaas brev 10.11. 1657brev 10.11. 1657Her Mogens Kaases Arffuinger om Postvogn at holde

...eftersom Vj til sinds er paa Vort Slott Nÿborg at lade holde en Postvogn, Da bede vj Eder och naadigst ville, atj forschaffer samme Postvogn, heste och kudsk, fornöden Underholding saalenge i Lehnet nÿder, Lige ved andre Postvogne paa andre Vore Slotte och gaarde, huilchet och Eder vdi Regnskaberne paa behörige steder schal vorde gotgiort.
Nÿborg den 10. (November) 1657