Mageskifte mellem Erik Kaas og kronen

| | | |
Fynske registre 1648-1660, folio 106fff

KaasKaas Erik Kaas, søn af Hans Kaas til Lindskov, Egense sogn, landsdommer på Fyn, og Birthe Norby, født på Lindskov 7.4. 1613 og døde på Hjortholm 18.1. 1676. Erik Kaas blev 1638 gift med Kirsten Nielsdatter Gaas af Hjortholm og Vejstrupgård, født på Hjortholm 20.5. 1610 og døde sammesteds 25.5. 1677. De ligger begge begravet i Fodslette kirke på Langeland. I ægteskabet var 3 sønner og 1 datter.

Erik Kaas var den sidste adelige landsdommer på Langeland, et job han varetog fra 1660 eller 1661 til 1672. Efter Svenskekrigen var hans økonomiske forhold elendige og han døde som en fattig mand 1676.
I 1638-39 ejede han 1191 tdr. 3 skpr. 2 alb. hartkorn jordegods.

Brev 2.1. 1651Brev 2.1. 1651 Brev 2.1. 1651 (2)Brev 2.1. 1651 (2) Brev 2.1. 1651 (3)Brev 2.1. 1651 (3) Brev 2.1. 1651 (4)Brev 2.1. 1651 (4) Brev 2.1. 1651 (5)Brev 2.1. 1651 (5) Brev 2.1. 1651 (6)Brev 2.1. 1651 (6) Brev 2.1. 1651 (7)Brev 2.1. 1651 (7) 

Brev 2.1. 1651 (8)Brev 2.1. 1651 (8) Brev 2.1. 1651 (9)Brev 2.1. 1651 (9) Brev 2.1. 1651 (10)Brev 2.1. 1651 (10) Brev 2.1. 1651 (11)Brev 2.1. 1651 (11) Brev 2.1. 1651 (12)Brev 2.1. 1651 (12)

 

 

 

 

Brev 13.7. 1655 (Hjortø og gård i Heldager)Brev 13.7. 1655 (Hjortø og gård i Heldager) Brev 13.7. 1655 (Hjortø og gård i Heldager) (2)Brev 13.7. 1655 (Hjortø og gård i Heldager) (2)