Rigborg Brockenhuus

| | | | |
Danske Kancelli: Fynske tegnelser 1596-1627, side 248. (RA)

Dronning Sophie (1557-1631)Dronning Sophie (1557-1631)

 Brev 18.6. 1616Brev 18.6. 1616 Brev 30.8. 1627Brev 30.8. 1627Alterbrød æskeAlterbrød æskeFru Karen Skram afgangne Lauritz Brockenhusis efterleffuersche fick bevilling, att mue tilstede hendis datter, Rigborrig Brokenhuss, att besöge hendis sognekircke, naar Prediken holdis /: och det formedelst den höigbaarne Fÿrstinde Drotning Sophia hendis .... forböns skÿld:/ dog saa at hende ingen videre frihed tilstedes eller paa vforloffuede steder att komme beuilgis. Hafniæ 15 Junij Ao 1608.

Fynske tegnelser 1596-1627, side 248.