Dronning Sophie (1557-1631)

Dronning Sophie (1557-1631)

Dronning Sophie

 Sophie, dronning til Danmark og Norge var en datter af hertug Ulrik af Meklenborg og den danske prinsesse Elisabeth, kong Frederik I's datter, og født den 4. september 1557 i Wismar. Den 29. juli 1572 havde hun bryllup på Københavns Slot med sin fætter kong Frederik II og blev den næste dag kronet i Frue Kirke. Hun fødte kongen 3 sønner og 4 døtre; Christian IV var deres tredie barn. Dronning Sophie er bekendt for sin klogskab og husholderiskhed; hun blev også anset for den rigeste dronning i sin tid. Da Lolland og Falster var hende overladte som livgeding (underhold), tilbragte hun sin 43-årige enkestand på Nykøbing Slot, som hun ombyggede, og hvor hun døde den 4. oktober 1631; hun ligger begravet tilligemed sin ægtefælle i gravhvælvingen under Helligtrekongers kapel i Roskilde Domkirke.