Kircke thienere wti Nyburgh Leenn som giffwe thenne landgille till kirckerne och herlighedhen til stightet

| | |
RA. Regnskaber ældre end 1559 Reg. 108A, pk. 26 (gl. pk.49) Regnskab over stiftsgodset på Fyn, læg 4.

 Lars Bisgaard: Gildernes religiøse rolle i det middelalderlige Svendborg - om en genfunden liste over altre i Sct. Nicolai og Vor Frue.

Svendborg Nikolai kirke - rekonstrueret sidealter for S. BirgittaSvendborg Nikolai kirke - rekonstrueret sidealter for S. Birgitta"De hjembragte, afskrevne papirer fra Rigsarkivet omfatter to intakte alterlister fra sognekirkerne Sct. Nicolai og Vor Frue. De bringer detaljerede oplysninger om, hvor mange altre der fandtes i de to kirker samt over altrenes formuer, som er opstået ved gaver gennem tiden.


Alterlisterne indgår i et læg med titlen Kircke thienere wti Nyburgh Leenn som giffwe thenne landgille till kirckerne och herlighedhen til stightet. Tidspunktet for oversigtens affattelse er ikke kendt, da kun et læg i pakken er dateret.
Dette er Jordtbog til Kierstrop A.D. 1537, det vil sige bispens gods til Kjærstrup på Tåsinge. At alterlisterne i Svendborg også er efterreformatoriske fremgår af, at en af altrenes ejere, den adelige fru Gertrud, allerede har ladet alterets jordegods gå tilbage til sig, da præsten til hendes alter er død. Det er tænkeligt, at man skal se regnskabsmaterialets tilblivelse i lyset af Christian III's livgedingsbrev af 30. nov. 1536 til sin dronning Dorothea, hvori hun blandt andet skænkes "Kerstrup paa thosindt med alt thet godts, som Fyens biscops stigt hafver haft ther paa Thosind, och ther til med vore kiøpsteder Ottense och Svinborg". Af denne grund vil jeg i det følgende datere alterlisten til 1537. "

Reg108A-4-26-25Reg108A-4-26-25Reg108A-4-26-26Reg108A-4-26-26Reg108A-4-26-27Reg108A-4-26-27Reg108A-4-26-28Reg108A-4-26-28Reg108A-4-26-29Reg108A-4-26-29Reg108A-4-26-00Reg108A-4-26-00Reg108A-4-26-01Reg108A-4-26-01Reg108A-4-26-02Reg108A-4-26-02Reg108A-4-26-03Reg108A-4-26-03

Reg108A-4-26-04Reg108A-4-26-04

Reg108A-4-26-05Reg108A-4-26-05

Reg108A-4-26-06Reg108A-4-26-06

Reg108A-4-26-07Reg108A-4-26-07

Reg108A-4-26-08Reg108A-4-26-08

Reg108A-4-26-09Reg108A-4-26-09

Reg108A-4-26-10Reg108A-4-26-10

Reg108A-4-26-11Reg108A-4-26-11

Reg108A-4-26-12Reg108A-4-26-12

Reg108A-4-26-13Reg108A-4-26-13

Reg108A-4-26-14Reg108A-4-26-14

Reg108A-4-26-15Reg108A-4-26-15

Reg108A-4-26-16Reg108A-4-26-16

Reg108A-4-26-18Reg108A-4-26-18Reg108A-4-26-19Reg108A-4-26-19Reg108A-4-26-20Reg108A-4-26-20Reg108A-4-26-21Reg108A-4-26-21Reg108A-4-26-22Reg108A-4-26-22Reg108A-4-26-23Reg108A-4-26-23Reg108A-4-26-24Reg108A-4-26-24Reg108A-4-26-17Reg108A-4-26-17